Najčešće HTTP greške - sve na jednom mestu Idi do glavnog sadržaja

Najčešće HTTP greške – sve na jednom mestu

Bez obzira da li ste samo korisnik interneta, vlasnik web sajta ili se bavite izradom web sajtova za klijente, verovatno ste se do sada već susreli sa nekom HTTP greškom. HTTP greške su sastavni deo HTTP protokola po kom se obavlja komunikacija između klijenta (najčešće browsera) i servera na Internetu. 

One su najčešće predstavljene HTTP statusnim kodovima koji su zapravo trocifrene numeričke vrednosti koje web serveri koriste kako bi komunicirali sa browserima i drugim aplikacijama tokom HTTP zahteva (npr. 500). Ovi kodovi pružaju informacije o statusu odgovora servera na zahtev koji je primljen.

Ove greške/kodovi se mogu pojaviti na bilo kom sajtu, nezavisno od tehnologije ili platforme na kojoj je napravljen, ali ako imate svoj sajt ili održavate neki, važno je da ih razumete i razlikujete da biste lakše mogli da rešite problem ukoliko naiđete na neku HTTP grešku.

U ovom tekstu ćemo predstaviti neke od najpoznatijih HTTP grešaka na koje možete da naiđete na Internetu i ujedno vam dati neke osnovne smernice na koji način možete da ih rešite.

Napomena: Greške i predlozi rešenja mogu se razlikovati u zavisnosti od konkretnih okolnosti i konfiguracija sistema.

Greške HTTP klijenta: 4xx

Error 400: Bad Request

Greška 400 obično znači da je došlo do problema sa zahtevom koji se šalje ka serveru. Ova greška se najčešće javlja kad browser pošalje zahtev ka serveru, ali je taj zahtev pogrešno napisan ili nije kompletan, pa server nije u mogućnosti da ga obradi. 

Evo nekoliko razloga zbog kojih može da se pojavi greška 400:

 • Loš URL zahtev: Ako je URL zahtev neispravan, na primer, ako sadrži nedozvoljene karaktere ili nije dobro napisan, server neće razumeti zahtev i vratiće grešku 400.
 • Nedostajući ili pogrešni podaci u zahtevu: Ako zahtev ne sadrži sve potrebne podatke ili su podaci pogrešno napisani, server neće moći da obradi zahtev.
 • Prevelika veličina zahteva: Ako je zahtev prevelik za server da obradi, to može izazvati grešku 400. Ovo se često dešava kad se šalju velike datoteke putem HTTP zahteva (PUT metoda).
 • Problemi sa kolačićima ili keširanjem: Ponekad problemi sa kolačićima ili keširanjem mogu dovesti do greške 400. Ako su kolačići loše podešeni ili dolazi do sukoba sa keširanjem, to može izazvati grešku.
 • Pogrešno podešeni plugini ili teme (kod WordPress sajtova): Ako plugini ili teme u WordPressu nisu dobro konfigurisani, mogu izazvati slanje pogrešnih zahteva ka serveru, što može rezultirati greškom 400.
 • Bezbednosna podešavanja (firewall): Ako bezbednosni alati, kao što je firewall, blokiraju određene zahteve zbog sumnje da su opasni, to može dovesti do greške 400.
 • Problemi sa Internet konekcijom: Ponekad problemi sa Internet vezom između korisnika i servera mogu rezultovati nepotpunim ili izgubljenim zahtevima, što dovodi do greške 400.

Da biste rešili grešku 400 u WordPressu, možete preduzeti sledeće korake:

 • Proverite da li je adresa (URL) tačno napisana i da li zahtev ima pravilan format.
 • Osigurajte da su svi podaci u zahtevu tačni.
 • Ako šaljete velike datoteke, razmislite o optimizaciji ili drugim metodama slanja.
 • Ukoliko je u pitanju WordPress sajt, privremeno isključite plugine i teme i proverite da li oni utiču na grešku.
 • Pogledajte podešavanja bezbednosnih alata i firewall-a i prilagodite ih ako je potrebno.
 • Obezbedite stabilnu i pouzdanu Internet vezu.

Ako niste sigurni šta sve tačno izaziva grešku 400 u vašem slučaju, možete pogledati error logove na svom serveru kako biste dobili više informacija. 

Error 401: Unauthorized

Greška 401 može da se prevede kao “Unauthorized” ili “Neovlašćen pristup”. Ova greška se javlja kada korisnik ili browser pokušava da pristupi zaštićenom resursu ili stranici bez odgovarajućih autentifikacionih podataka ili dozvola. 

U suštini, server zahteva korisničko ime i lozinku kako bi proverio da li korisnik ima ovlašćenje da pristupi traženom resursu. 

Evo nekoliko detalja o grešci 401:

 • Zahtev za autentifikacijom: Server zahteva od korisnika da pruži odgovarajuće autentifikacione podatke (kao što su korisničko ime i lozinka) kako bi se proverilo da li korisnik ima pravo pristupa traženom resursu.
 • HTTP autentifikacija: Često se koristi HTTP osnovna autentifikacija gde korisnik mora da unese korisničko ime i lozinku u pop-up (dijalog) prozoru koji se otvara u browseru.
 • Neuspešna autentifikacija: Greška 401 se vraća ako su autentifikacioni podaci neispravni ili ako korisnik nema odgovarajuće dozvole za pristup.
 • Upozorenje o autentifikaciji: Ponekad, server može da vrati informaciju o neophodnoj autentifikaciji kako bi obavestio korisnika da mu je zabranjen pristup bez autentifikacije.

Greška 401 može da se pojavi kada je sadržaj na sajtu zaštićen lozinkom, ili kada pristup određenim delovima sajta zahteva korisničke dozvole (npr. admin panel). Rešenje za ovu grešku je da unesete ispravne kredencijale (korisničko ime i lozinku) kada server to zatraži od vas.

Error 403: Forbidden

Greška 403 može da se prevede kao zabranjen pristup ili “Forbidden”. To znači da je server primio zahtev od klijenta (browser), ali klijentu nije dozvoljen pristup traženom resursu ili stranici najčešće zbog pogrešnih dozvola.

Evo nekoliko razloga zbog kojih se može pojaviti greška 403:

 • Nedostajuće ili neispravne dozvole: Ako korisnik nema odgovarajuće dozvole za pristup određenoj stranici ili resursu, server će vratiti grešku 403. To može biti posledica konfiguracije pristupa serveru. Ukoliko je u pitanju WordPress sajt, razlog može biti pogrešno konfigurisan WordPress ili plugin.
 • Zabranjena adresa (IP blokada): Ako je IP adresa korisnika blokirana na nivou servera ili bezbednosnih plugina (kod WordPress-a), to može dovesti do greške 403. Ovo se često koristi kao bezbednosna mera kako bi se sprečili neovlašćeni pristupi.
 • Bezednosni plugini ili firewall (kod WordPress sajtova): Bezbednosni plugini ili firewall postavljeni na serveru ili u okviru WordPressa mogu blokirati određene zahteve ili pristup određenim stranicama, što rezultira greškom 403.
 • Pogrešne konfiguracije: Pogrešne konfiguracije servera, kao i pravila za pristup, mogu dovesti do slučajnih blokada i greške 403.
 • Nepostojeći fajlovi ili direktorijumi: Ako korisnik pokušava da pristupi fajlovima ili direktorijumima koji ne postoje na serveru ili su premesteni/izbrisani, server će vratiti grešku 403.
 • Zloupotreba pristupa: Ako korisnik ili automatizovani bot (npr Google bot) pokušava da pristupi resursima za koje nema dozvole, server će vratiti grešku 403 kako bi zaštitio sadržaj.
 • Problem sa sesijama ili kolačićima: Ponekad problemi sa sesijama ili kolačićima mogu dovesti do greške 403, jer server nije u mogućnosti da autentifikuje korisnika.

Da biste rešili grešku 403 u WordPressu, možete preduzeti sledeće korake:

 • Proverite da li su dozvole za resurse i direktorijume podešene ispravno.
 • Pregledajte IP blokade i bezbednosna podešavanja kako biste bili sigurni da nisu preterano restriktivna.
 • Ako je u pitanju WordPress sajt, a koristite bezbednosne plugine ili firewall, prilagodite ih kako bi dozvolili pristup legitimnim korisnicima.
 • Proverite da li su svi fajlovi i direktorijumi ispravno postavljeni.
 • Ako je problem sa sesijama ili kolačićima, proverite njihove podešavanja i ispravnost.
 • Ako niste sami konfigurisali server, možete se obratiti svom hosting provajderu za pomoć.

Error 404: Not Found

Greška 404 je jedna od najpoznatijih i češćih grešaka na internetu. Ova greška se javlja kada web server ne može da pronađe traženi resurs ili stranicu. “404 Not Found” je HTTP statusni kod koji se vraća kada korisnik pokušava da pristupi URL-u koji ne postoji na serveru. Kod WordPressa sajtova ovo se obično odnosi na situaciju kada korisnik ili browser pokušava da pristupi stranici koja nije dostupna. 

Evo nekoliko razloga zbog kojih se može pojaviti greška 404:

 • Nepostojeći URL ili pogrešan link: Ako korisnik pristupa URL-u koji nije tačno napisan ili se odnosi na nepostojeći resurs, server će vratiti grešku 404.
 • Premeštanje ili brisanje sadržaja: Ako ste premestili ili izbrisali stranicu ili post, a niste ažurirali linkove ili redirekcije, korisnik koji pokuša da pristupi starom linku dobiće grešku 404.
 • Pogrešna konfiguracija permalinkova: Ako su permalinkovi (trajne veze) neispravno konfigurisani ili su promenjeni nakon što su linkovi već postavljeni, to može uzrokovati grešku 404.
 • Problemi sa .htaccess fajlom: .htaccess je konfiguracioni fajl koji može uticati na pristup i redirekciju stranica. Ako je ovaj fajl neispravno konfigurisan ili je došlo do greške u njemu, to može uzrokovati grešku 404.
 • Greške u temi ili pluginima (kod WordPress sajtova): Ponekad problemi sa temama ili pluginima mogu da prouzrokuju grešku 404 ukoliko nisu ispravno konfigurisani ili kompatibilni sa vašom verzijom WordPress-a.
 • Problem sa cache-om: Ako koristite keširanje (caching) na vašem sajtu i resursi su promenjeni, keširani linkovi mogu voditi do greške 404.

Kako biste rešili grešku 404 možete preduzeti sledeće korake:

 • Proverite da li je URL tačno napisan i da li resurs zaista postoji.
 • Ako ste premestili ili izbrisali sadržaj, ažurirajte linkove ili postavite redirekcije ka novim lokacijama.
 • Proverite konfiguraciju permalinkova i uverite se da su pravilno postavljeni.
 • Pregledajte .htaccess fajl da biste bili sigurni da nema grešaka ili konflikata.
 • Isključite privremeno plugine ili promenite temu da biste videli da li oni uzrokuju grešku.
 • Ako koristite keširanje, osvežite cache kako biste osigurali ažurirane linkove.

Zapamtite da greške 404 nisu neuobičajene i često se mogu rešiti relativno jednostavnim korekcijama u konfiguraciji i redirekcijama. U posebnom tekstu smo dali i detaljnija uputstva kako da rešite grešku 404.

Error 405: Method Not Allowed

Greška 405 se može prevesti kao “Metoda nije dozvoljena” (“Method Not Allowed”) . Ova greška se javlja kada HTTP metoda koja je korišćena u zahtevu nije dozvoljena za određeni resurs ili URL. Na primer, to se dešava kada korisnik pokušava da izvrši HTTP metodu (npr. PUT, DELETE) na resursu ili URL-u koji je konfiguriran samo za GET ili POST metode. 

Evo nekoliko razloga zbog kojih se može pojaviti greška 405:

 • Nedopuštena HTTP metoda: Ako korisnik ili browser pokušava da izvrši HTTP metodu koja nije dozvoljena za određeni resurs, server će vratiti grešku 405. Na primer, ako pokušate da izbrišete stranicu korišćenjem PUT metode, a server je konfigurisan da dozvoljava samo GET i POST metode.
 • Neispravna konfiguracija servera: Greška 405 može biti rezultat nepravilne konfiguracije servera koja ne dozvoljava određene HTTP metode za određene resurse. Ovo može biti posledica konflikta u konfiguraciji servera ili bezbednosnih plugina u slučaju WordPress sajtova.
 • Problemi sa .htaccess fajlom: .htaccess fajl može ograničiti dozvoljene metode za određene resurse. Ako postoji greška u .htaccess fajlu, to može dovesti do greške 405.
 • Bezbednosni plugini (kod WordPress sajtova) ili firewall: Ako na WordPress sajtu koristite neke bezbednosne plugine ili na serveru koristite firewall koji ograničava određene metode, to može dovesti do greške 405 ukoliko pokušate da izvršite tu nedopuštenu metodu.

Da biste rešili grešku 405 možete preduzeti sledeće korake:

 • Proverite koje HTTP metode su dozvoljene za određene resurse. Ako je potrebno, prilagodite konfiguraciju kako biste omogućili potrebne metode.
 • Pregledajte .htaccess fajl da biste bili sigurni da nije postavljena zabrana za određene metode.
 • Ako na WordPress sajtu koristite bezbednosne plugine ili firewall na serveru, proverite njihova podešavanja i omogućite potrebne metode.
 • Ako niste sami konfigurisali server, možete se obratiti svom hosting provajderu.

Greška 405 često zahteva prilagođavanja u konfiguraciji servera ili bezbednosnih plugina (kod WordPress sajta) kako bi se omogućilo ispravno izvršavanje određenih metoda na određenim resursima.

Error 406: Not Acceptable

Greška 406 se može prevesti kao “Nije prihvatljivo” (“Not Acceptable”). Ova greška se javlja kada server ne može da generiše odgovor u formatu koji je zahtevan od strane korisnika ili browsera. U suštini, server ne može da obezbedi resurs u željenom formatu ili sadržaju. 

Evo nekoliko detalja o grešci 406:

 • Neprihvatljiv zahtev: Server ne može da isporuči sadržaj u formatu ili jeziku koji je korisnik ili browser zahtevao u zaglavlju zahteva.
 • Neispravan format: Moguće je da vaš server nije konfigurisan da podržava sve formate ili jezike koje korisnici zahtevaju.
 • Nepostojeći sadržaj: U nekim slučajevima, grešku 406 može izazvati korisnik koji zahteva specifičan sadržaj koji nije dostupan na sajtu. Ova greška se obično rešava tako što korisnik izmeni zahtev ili izabere prihvatljivi sadržaj.

Kako bi se rešila greška 406, važno je osigurati da je vaš server konfigurisan da podržava širok spektar formata i jezika koji se koriste na vašem sajtu. 

Ponekad ova greška može da se pojavi kada se koristi cache ili dodaci koji utiču na način na koji server generiše sadržaj. 

Error 408: Request Timeout

Greška 408 se može prevesti kao “Vremenski istekao zahtev”(“Request Timeout”). Ova greška se javlja kada korisnik ili browser pošalju zahtev serveru, ali server prekine komunikaciju jer korisnik ili browser nisu poslali potrebne podatke u očekivanom vremenskom okviru. 

Evo nekoliko detalja o grešci 408:

 • Vremensko ograničenje: Server postavlja vremensko ograničenje unutar kojeg korisnik ili browser treba da pošalju podatke kao deo zahteva.
 • Korisnik ne reaguje: Ako korisnik ne odgovori na vreme (na primer, ako ne unese podatke ili ne potvrdi zahtev), server može da prekine komunikaciju i vrati grešku 408.
 • Nestabilna veza: Problem sa mrežom ili nestabilna internet veza korisnika može da dovede do toga da server ne dobije podatke u očekivanom roku.
 • Visoka latencija: Ako ka serveru postoji previsoka latencija (kašnjenje u slanju zahteva), može se dogoditi da zahtevi korisnika isteknu pre nego što server primi podatke jer server nije dobio određeni podatak u konfigurisanom vremenskom ograničenju.

Greška 408 često ukazuje na problem sa brzinom ili stabilnošću internet veze, ili na to da server ne može da dobije potrebne podatke od korisnika u očekivanom vremenskom okviru. Da biste rešili ovu grešku, možete preduzeti sledeće korake:

 • Proverite stabilnost vaše internet veze kako biste bili sigurni da nije došlo do problema u komunikaciji sa serverom.
 • Kod WordPress sajta može biti problem i do nekog plugina ili teme. Privremeno ih deaktivirajte kako biste isključili eventualne konflikte koji bi mogli izazvati grešku.
 • Ako se problem javlja samo sa određenim zahtevima ili na određenim stranicama, možda će biti potrebno dublje istraživanje kako bi se otkrio uzrok.

Error 410: Gone

Greška 410 se može prevesti kao “Nestao” ( “Gone”). Ova greška se javlja kada traženi resurs više nije dostupan na serveru a neće ni biti vraćen u budućim zahtevima. U suštini, to znači da je resurs trajno uklonjen i više nije dostupan. 

Evo nekoliko detalja o grešci 410:

 • Trajno uklanjanje: Greška 410 ukazuje na trajno uklanjanje traženog resursa sa servera. To se razlikuje od greške 404 (Not Found) koja ukazuje na privremeno nedostupan ili nepronađen resurs.
 • Povezivanje na resurs koji ne postoji: Greška 410 može se pojaviti ako korisnik pokušava da pristupi stranici ili sadržaju koji je bio dostupan ranije, ali je sada trajno obrisan ili premešten.
 • SEO implikacije: Ako resurs koji je označen kao “nestao” ima veze sa SEO (Search Engine Optimization) strategijom, važno je pravilno upravljati SEO principima kako bi se izbegle negativne posledice za pozicioniranje u search engine-ima.
 • Obaveštenje korisnicima: U nekim slučajevima, administratori mogu pružiti dodatne informacije korisnicima o razlozima zašto je resurs uklonjen i gde se može pronaći novi sadržaj.

Greška 410 se obično koristi za resurse koji su trajno uklonjeni i nema planova da se ponovo postave na server. Ovo je praktično u situacijama kada sadržaj više nije relevantan, kada se menja URL struktura ili kada je potrebno napraviti čišćenje na sajtu. 

Kako bi se rešila ova greška, administratori obično preusmeravaju korisnike na relevantan sadržaj ili stranice koje su zamenile uklonjeni resurs kako bi korisničko iskustvo ostalo pozitivno.

Error 413: Request Entity Too Large

Greška 413 se može prevesti kao “Zahtev entiteta je prevelik” (“Request Entity Too Large”). Ova greška se javlja kada web server odbija da obradi zahtev jer je veličina entiteta (obično se odnosi na telo HTTP zahteva) prevelika. Drugim rečima, korisnik ili browser pokušava da pošalje podatke koji su veći od maksimalno dozvoljene veličine za server. 

Evo nekoliko razloga zbog kojih se može pojaviti greška 413 u WordPressu:

 • Pokušaj slanja velikih datoteka: Ako korisnik pokušava da prenese velike datoteke putem HTTP zahteva, kao što su slike, video zapisi ili drugi mediji, server može da odbije da obradi zahtev ako veličina datoteke prelazi maksimalno dozvoljenu veličinu.
 • Pogrešna konfiguracija servera: Greška 413 može da se pojavi ako je server pogrešno konfigurisan i nije postavljena adekvatna maksimalna veličina za HTTP zahteve.
 • Bezbednosni alati ili firewall: Ako koristite bezbednosne alate ili firewall koji ograničavaju veličinu HTTP zahteva, to može dovesti do greške 413, ako zahtev prelazi definisanu granicu.
 • Ograničenja hosting provajdera: Ponekad hosting provajderi mogu postaviti ograničenja za veličinu HTTP zahteva kako bi zaštitili resurse servera i mrežne propusnice.

Da biste rešili grešku 413 u WordPressu, možete preduzeti sledeće korake:

 • Proverite veličinu datoteka koje pokušavate da pošaljete putem HTTP zahteva i osigurajte da ne prelaze maksimalno dozvoljenu veličinu.
 • Pregledajte konfiguraciju servera kako biste bili sigurni da je postavljena odgovarajuća maksimalna veličina za HTTP zahteve.
 • Ako koristite bezbednosne alate ili firewall, proverite njihova podešavanja i prilagodite granice veličine zahteva.
 • Ako su ograničenja hosting provajdera problem, možete da se obratite njihovoj podršci i pitati da li je moguće povećati maksimalnu veličinu zahteva.

Rešenje greške 413 u većini slučajeva zahteva podešavanje veličine zahteva na strani servera ili bezbednosnih alata kako bi se omogućilo slanje većih podataka putem HTTP zahteva.

Error 429: Too Many Requests

Greška 429 se može prevesti kao “Previše zahteva” (“Too Many Requests”). Ova greška se javlja kada korisnik ili aplikacija šalje previše zahteva serveru u kratkom vremenskom periodu i preopterećuje server. Greška 429 je zapravo serverski mehanizam zaštite od  prevelikog broja zahteva web browsera, aplikacije ili pak API-ja.

Evo nekoliko razloga zbog kojih se može pojaviti greška 429 u WordPressu:

 • Preveliki broj zahteva: Server primeti veliki broj zahteva adrese u kratkom vremenskom periodu i odlučuje da privremeno blokira dalje zahteve sa te adrese.
 • Automatizovani botovi ili zloupotreba: Ako se botovi ili automatizovane skripte koriste za pretragu ili interakciju sa sajtom, visokom brzinom, server može reagovati greškom 429 kako bi zaštitio resurse.
 • Bezbednosni alati ili firewall: Ako koristite bezbednosni alate ili firewall koji ograničavaju broj zahteva, to može da dovede do greške 429 ako pređete definisanu granicu.

Da biste rešili grešku 429 u WordPressu, možete preduzeti sledeće korake:

 • Smanjite brzinu slanja zahteva sa svoje IP adrese, posebno ako koristite automatizovane alate (crawl-ere) ili skripte.
 • Ako koristite bezbednosne alate ili firewall, proverite njihova podešavanja i prilagodite granice za broj zahteva sa iste IP adrese.
 • Ako koristite CDN (Content Delivery Network), proverite da li su oni postavili ograničenja i prilagodite ih ako je potrebno.

Greška 429 se često javlja kao rezultat bezbednosnih mera koje server primenjuje kako bi sprečio preopterećenje i zloupotrebu resursa. Pridržavanjem definisanih brzina slanja zahteva i razmatranjem upotrebe automatizovanih alata izbegavate mogućnost da se susretnete sa ovom greškom.

Error 451: Unavailable For Legal Reasons

Greška 451 se može prevesti kao “Nedostupno iz pravnih razloga” (“Unavailable For Legal Reasons”). Ovaj HTTP status kod se koristi kada server odbija da isporuči resurs korisniku zbog pravnih ograničenja, kao što su zahtevi za cenzurom ili zabranom sadržaja. Ova greška je često povezana sa situacijama u kojima je pristup određenom sadržaju ili stranici blokiran zbog zakonskih zahteva ili sudske odluke. U praksi ćete veoma retko naići na ovu grešku, ali smo je ovde pomenuli kako biste znali šta ona znači.

Evo nekoliko detalja o grešci 451:

 • Pravne restrikcije: Greška 451 se koristi kada je pristup određenom sadržaju zabranjen usled pravnih ograničenja, kao što su autorska prava, zaštita podataka, ili druge zakonske regulative.
 • Transparentnost: Naziv “451 Unavailable For Legal Reasons” inspirisan je romanom Rayja Bradburyja “Fahrenheit 451”, koji opisuje društvo u kojem su knjige zabranjene i spaljivane. Kod 451 služi kao signal za transparetnost i obaveštenje korisnika o pravnim razlozima nedostupnosti sadržaja.
 • Podaci o zabrani: U odgovoru servera sa statusom 451, često se može priložiti i dodatna informacija o razlozima zabrane, kako bi korisnici i posetioci dobili više uvida u pravne aspekte.
 • Zahtevi za cenzurom: Greška 451 može biti upotrebljena i za situacije u kojima vlasti ili druge institucije zahtevaju zabranu određenog sadržaja. Ovaj status omogućava web serverima da jasno komuniciraju pravne razloge zabrane korisnicima.

Vredno je napomenuti da pravna pitanja i regulacije variraju između država i jurisdikcija. Korišćenje greške 451 zahteva pažljivo razmatranje i može da zavisi od konteksta i pravnih uslova koji se primenjuju na vašu web lokaciju ili servis.

Greške Web-Servera: 5xx

Error 500: Internal Server Error

Greška 500 se može prevesti kao “Interna greška servera” (“Internal Server Error”). Ova greška se javlja kada server naiđe na problem koji sprečava obradu zahteva. U pitanju je generička greška koja ukazuje na tehnički problem sa serverom i nije vezana za konkretnu akciju ili zahtev korisnika. 

Greška 500 može biti uzrokovana različitim faktorima i često zahteva dodatnu analizu kako bi se utvrdio tačan uzrok. 

Evo nekoliko mogućih razloga zbog kojih se može pojaviti greška 500 u WordPressu:

 • Greške u kodu: Greške u kodu teme, plugina ili samog WordPress sistema mogu dovesti do ove greške.
 • Problemi sa bazom podataka: Problemi sa bazom podataka, kao što su pogrešni upiti ili oštećeni podaci, mogu uzrokovati grešku 500.
 • Problemi aplikativne prirode: Ako server vrati grešku 500, to može značiti takođe da aplikacija koristi previše resursa i server nije u stanju da to da obradi u razumnom vremenskom periodu.
 • Problemi sa .htaccess fajlom: Nepravilna konfiguracija .htaccess fajla može uzrokovati internu grešku servera.
 • Konflikti između plugina ili tema (kod WordPress sajta): Ponekad, konflikti između različitih plugina ili tema mogu dovesti do greške 500.
 • Problem sa serverom: Tehnički problemi na samom serveru, kao što su problemi sa konfiguracijom servera ili softverskim komponentama, mogu uzrokovati ovu grešku.

Da biste rešili grešku 500 možete preduzeti sledeće korake:

 • Proverite log fajlove aplikacije kako biste pronašli dodatne informacije o grešci.
 • Ako imate WordPress sajt, isključite privremeno sve plugine i vratite se na osnovnu instalaciju kako biste utvrdili da li su oni uzrokovali konflikt.
 • Ako ste napravili izmene u .htaccess fajlu, proverite da li su ispravne i vratite se na originalnu verziju.
 • Ako imate backup kopije sajta, pokušajte da uradite restore backup-a na raniju verziju kada nije bilo greške.

Greška 500 je obično povezana sa tehničkim problemima i zahteva detaljno istraživanje kako bi se utvrdio tačan uzrok i pronašlo rešenje.

Error 501: Not Implemented

Greška 501 se može prevesti kao “Nije implementirano” (“Not Implemented”). Ova greška se javlja kada web server ne podržava ili nije u mogućnosti da izvrši HTTP zahtevani metod koji je poslat od strane browsera ili klijenta. 

Ovo znači da server ne zna da obradi zahtevanu radnju jer ne podržava tu funkcionalnost. 

Evo nekoliko razloga zbog kojih se može pojaviti greška 501 u WordPress-u:

 • Nepodržana HTTP metoda: Ako korisnik ili browser šalju HTTP metod koji server ne podržava ili nije implementirao, server će vratiti grešku 501. Na primer, ako pokušate koristiti neku manje poznatu ili eksperimentalnu HTTP metodu.
 • Problemi sa konfiguracijom servera: pogrešna konfiguracija servera može dovesti do greške 501, ako on nije ispravno postavljen za određene HTTP metode.
 • Nedovršena implementacija: Ako na WordPress sajtu koristite plugine ili teme koje nisu u potpunosti implementirane ili kompatibilne sa verzijom WordPressa i serverom, to može uzrokovati grešku 501.
 • Stariji server koji ne podržava nove funkcionalnosti: Ako koristite stariju verziju web servera koja ne podržava nove HTTP metode ili funkcionalnosti, to može prouzrokovati grešku 501 kad se koriste te nove funkcionalnosti.

Da biste rešili grešku 501 možete preduzeti sledeće korake:

 • Proverite koje HTTP metode su podržane na vašem serveru i koristite samo one metode koje server podržava.
 • Ako na WordPress sajtu koristite plugine ili teme, proverite da li su kompatibilni sa verzijom WordPressa i servera koji koristite.
 • Pregledajte konfiguraciju servera kako biste bili sigurni da je pravilno postavljen za podršku svim relevantnim HTTP metodama.
 • Ako koristite stariji server, razmislite o ažuriranju ili migraciji na noviju verziju koja podržava potrebne funkcionalnosti.

Greška 501 često ukazuje na nekompatibilnost između funkcionalnosti koje zahtevate i onoga što server podržava. Uvid u dokumentaciju servera i WordPress-a, kao i potvrda kompatibilnosti plugina i tema, mogu pomoći u rešavanju ovog problema.

Error 502: Bad Gateway

Greška 502 se može prevesti kao “Loš prolaz” (“Bad Gateway”). Ova greška se javlja kada web-server dobije neispravan odgovor od posrednika (drugog web-servera) koji je uključen u obradu zahteva. Uobičajeno, to se događa kada web-server koji ima ulogu posrednika (npr. proxy server ili load balancer) ne može da dobije ispravan odgovor od backend web-servera na koji šalje zahtev. 

Evo nekoliko mogućih razloga zbog kojih se može pojaviti greška 502 u WordPressu:

 • Problemi sa backend serverom: Ako backend server koji treba da obradi zahtev nije dostupan, spor ili je preopterećen, proxy server ne može da dobije ispravan odgovor, što dovodi do greške 502.
 • Problem sa proxy serverom: Ako proxy server koji posreduje između korisnika i backend servera ne može uspešno da prenese odgovor, to može prouzrokovati grešku 502.
 • Preopterećenost servera: Ako web-server na kom je postavljen sajt ili proxy ima prevelik broj zahteva a premalo resursa za obradu, može se pojaviti greška 502.
 • Mrežni problemi: Mrežni problemi, kao što su nestabilna veza ili problemi sa rutiranjem, mogu uzrokovati grešku 502.
 • Nekompatibilnost konfiguracija: Ako konfiguracije backend servera i proxy servera nisu usklađene ili su nepravilne, to može dovesti do problema i greške 502.

Da biste rešili grešku 502 možete preduzeti sledeće korake:

 • Proverite status backend servera, kako biste bili sigurni da je dostupan i ispravno konfigurisan.
 • Proverite konfiguraciju proxy servera ili load balancera kako biste osigurali da je ispravno postavljen i usklađen sa backend serverom.
 • Ako je problem preopterećenost servera, razmotrite optimizaciju resursa ili skaliranje infrastrukture.
 • Proverite mrežne veze i rutiranje kako biste isključili moguće mrežne probleme.

Greška 502 obično ukazuje na problem u komunikaciji između različitih servera ili resursa. Analiza konfiguracija i mrežne infrastrukture često je neophodna kako bi se otkrio uzrok i pronašlo rešenje za ovu grešku.

Error 503: Service unavailable

Greška 503 se može prevesti kao “Usluga nije dostupna” (“Service Unavailable”). Ova greška se javlja kada server privremeno nije u mogućnosti da obradi zahtevane usluge ili stranice. Razlozi za pojavu ove greške mogu biti različiti, uključujući preopterećenost servera, održavanje, ili tehničke probleme. 

Evo nekoliko mogućih uzroka greške 503 u WordPressu:

 • Preopterećenost servera: Ako server dobije više zahteva nego što može da obradi, može doći do preopterećenja i greške 503. To se posebno dešava tokom raznih nelegalnih aktivnosti, kao što je DDoS napad.
 • Održavanje servera: Ako se server nalazi u procesu održavanja ili ažuriranja, može privremeno da deaktivira servise i vrati grešku 503 dok se radovi ne završe.
 • Nedovoljni resursi: Nedostatak resursa kao što su memorija, CPU ili propusna moć mreže može dovesti do greške 503.
 • Tehnički problemi: Problemi sa serverom, bilo da su hardverski ili softverski, mogu prouzrokovati privremenu nedostupnost servisa i grešku 503.
 • Konflikti u pluginima ili temama (kod WordPress sajta): Konflikti u kodu plugina ili tema mogu da izazovu tehničke probleme koji dovode do greške 503.

Da biste rešili grešku 503 možete preduzeti sledeće korake:

 • Proverite da li server ima dovoljno resursa za obradu zahteva, i razmotrite eventualno skaliranje infrastrukture.
 • Proverite da li server prolazi kroz održavanje ili ažuriranje, i sačekajte dok završi.
 • Ukoliko je u pitanju WordPress sajt, isključite privremeno sve plugine i vratite sve na osnovnu instalaciju kako biste utvrdili da li su oni uzrokovali problem.

U jednom od posebnih tekstova na našem blogu smo pisali o tome kako da rešite grešku 503.

Error 504: Gateway Timeout

Greška 504 se označava i kao ”Gateway Timeout”. Ova greška se javlja kada proxy server, koji deluje kao posrednik između korisnika i backend servera, ne može da dobije odgovor od backend servera u određenom vremenskom okviru. 

Ovo se dešava kada proxy server čeka odgovor od backend servera, ali ga ne dobija u očekivanom roku. 

Evo nekoliko mogućih uzroka greške 504 u WordPressu:

 • Spor backend server: Ako backend server ima prevelik broj zahteva ili je spor u obradi zahteva.
 • Preopterećenost servera: Preopterećenost servera može uzrokovati usporen rad i dovesti do toga da proxy serveru ne dobije odgovor na vreme.
 • Nedostatak resursa: Nedostatak resursa na backend serveru, kao što su CPU, memorija ili bandwidth, može usporiti obradu zahteva i dovesti do greške 504.
 • Mrežni problemi: Problemi sa mrežom između proxy servera i backend servera, kao što su nestabilna veza ili spor prenos podataka, mogu izazvati grešku 504.

Da biste rešili grešku 504 možete preduzeti sledeće korake:

 • Proverite status backend servera kako biste bili sigurni da je dostupan i da ima dovoljno resursa za obradu zahteva.
 • Proverite mrežnu konekciju između proxy servera i backend servera kako biste eliminisali mrežne probleme.

Greška 504 ukazuje na problem u komunikaciji između proxy servera i backend servera. U jednom od posebnih tekstova na našem blogu pisali smo o tome kako da rešite grešku 504.

Error 505: HTTP Version Not Supported

Greška 505 se može prevesti kao “Verzija HTTP nije podržana” (HTTP Version Not Supported). Ova greška se javlja kada server ne podržava verziju HTTP protokola koja je navedena u zahtevu klijenta ili browsera. 

Evo nekoliko detalja o grešci 505:

 • Nepodržana verzija protokola: Greška 505 se javlja kada klijent ili browser zahtevaju specifičnu verziju HTTP protokola (npr. HTTP/1.1) koju server ne podržava.
 • Zastarela verzija: Ponekad se ova greška može pojaviti kada klijent zahteva zastarelu verziju protokola koja nije više podržana zbog potencijalnih bezbednosnih problema ili tehničkih ograničenja.
 • Ažuriranje servera: Da bi se rešila greška 505, potrebno je da se ažurira server kako bi podržavao traženu verziju HTTP protokola.
 • Klijentski zahtevi: Klijenti i browseri obično automatski koriste podržane verzije HTTP protokola. Ako se javlja greška 505, to može da ukazuje na problem sa samim klijentom ili browserom.

Greška 505 se retko pojavljuje u praksi, jer većina modernih klijenata i servera podržava aktuelne verzije HTTP protokola. Ukoliko se susretnete sa ovom greškom, moguće je da je uzrok problem sa serverom ili da je potrebno ažurirati konfiguraciju servera kako bi podržao traženu verziju protokola.

Zaključak

Kao što se može primetiti, poznavanje HTTP kodova je važno za svakoga kome se poslovno okruženje bazira na upotrebi i uređivanju web sajtova. Ove greške su normalna pojava i često ćete imati prilike da se susretnete sa njima. Srećom, za većinu njih postoji jednostavno rešenje.

Ipak, imajte u vidu da će neke greške zahtevati bolje poznavanje web okruženja. Kako biste ih otklonili, preporučujemo da dobro pročitate sve greške koje smo spominjali, kada nastaju i koja su potencijalna rešenja. Na kraju, neke nećete da moći da rešite sami, već će vam za to biti potrebna pomoć vašeg hosting provajdera.


Ostavite odgovor