Uslovi podrške - saznajte sve o uslovima naše tehničke podrške Idi do glavnog sadržaja

Kao naš klijent važno je da znate koji su to uslovi podrške: Nakon što ste kontaktirali našu tehničku podršku, Vaš će zahtev biti obrađen u skladu sa internim prioritetima te vremenu slanja/kontakta. Inicijalni odgovor možete očekivati u prvih 24 časa nakon kontakta iako je u praksi to vreme znatno kraće.

Nakon preuzimanja ticketa, pružićemo Vam tehničku podršku. Detaljni uslovi podrške navedeni su u tablici ispod.

Ukoliko se radi o složenom problemu, moguće je da moramo prikupiti više informacija ili pripremiti određene interne testove/postavke. Takođe, za određene zahteve nam je potrebna i potvrda e-mailom sa administrativne e-mail adrese paketa, te Vas molimo za potpunu saradnju.

Vreme rešavanja varira u zavisnosti od složenosti problema te dostupnosti podataka potrebnih za istraživanje i rešavanje konkretnog problema.

Šta je uključeno u Plus Hosting podršku

 PodržanoNije podržano
Korisničke stranice 
Pristup control panelu (cPanel/Website Panel/WHM) 
Funkcije unutar control panela (cPanel/Website Panel/WHM) 
Pristup FTP i SSH konekcijama 
Pouzdan rad mreže i web servera 
Hardware korišćen u našim datacentrima 
Sigurnosne zakrpe za standardne CMS-ove 
Sigurnosno skeniranje sistema 
Bilo kakav klijent, aplikacija ili skripta instalirana od strane klijenta X
Pluginovi i add-onovi za kontrolne panele (cPanel/Website Panel/WHM) X
Rešavanje problema u radu third-party (eksternih) aplikacija i servisa X
Search engine optimization (SEO) X
Problemi sa radom cache plugina X
Popravljanje koda kod problema sa inkompatibilnom verzijom CMSa X
Popravljanje koda kod migracije na drugi server X
Obuku za korišćenje interneta, e-maila, web hostinga i ostalih usluga X
Pisanje koda, skripta i web dizajn X
Podršku u slučaju zloupotrebe (spam, ilegalni sadržaji, isl.) X


Vreme inicijalnog kontakta

Vreme rezolucije varira u zavisnosti od složenosti problema i dostupnosti podataka potrebnih za istraživanje i rešavanje Vašeg problema.

Prioritet 1 – Kritični problemi
Kvar na sistemu u produkciji koji zahvata veći broj korisnika – kritični sistem kojim se korisnici koriste u radu je izvan upotrebe, ne postoji trenutno i lako dostupno ili zaobilazno rešenje za problem, a uticaj na poslovanje korisnika je uveliko ugrožen.

Prioritet 2 – Problemi velikih razmera
Jedan korisnik je pogođen problemom sa sistemom u produkciji, ne postoji zaobilazno rešenje za problem, ali drugi korisnici mogu neometano obavljati svoj posao. Primer bi bili problemi sa radom e-maila, problemi u radu domena ili sadžaja web stranice (error 500).

Prioritet 3 – Problemi srednjih razmera
Delimičan gubitak funkcionalnosti sistema, lako dostupna zaobilazna rešenja koja ne utiču kritično na rad korisnika. Korisnici i dalje mogu koristiti sistem za rad.

Prioritet 4 – Problemi malih razmera
Kozmetički problemi sa radom sistema (i greške u dokumentaciji), upiti vezani za plaćanje usluga (računi, ponude), how-to upiti.

Prioritet 5 – Generalni upiti
Upiti tipa informacije o uslugama, upiti za sponzorstva, i sl. Ne smatraju se prioritetnim upitima te za njih ne možemo garantovati vreme odgovora.

 S1S2S3S4
08:00 – 20:0030 min30 min30 min30 min
20:00 – 01:002 h2 h2 h2 h
01:00 – 08:007 h7 h7 h7 h