Statički vs dinamički web sajt Idi do glavnog sadržaja

Statički vs dinamički web sajt

Kada je u pitanju planiranje izrade web sajta, važno je da znate koja vrsta sajta i koje funkcionalnosti su vam potrebne, da bi vaš web sajt radio onako kako želite da radi. Većinu sajtova možemo podeliti na statičke i dinamičke, ali je primetan i porast takozvanih hibridnih sajtova, koji se sastoje od mešavine statičkih i dinamičkih stranica.

U kontekstu kreiranja sajta, statički i dinamički se odnose na načine na koje sajtovi isporučuju i prikazuju sadržaj.

Ključna razlika između statičkih i dinamičkih sajtova je u tome što statički sajtovi imaju stabilan sadržaj, gde svaki korisnik vidi istu stvar na svakoj pojedinačnoj stranici, dok dinamički sajtovi dinamički dobavljaju sadržaj, omogućavajući mu da se menja s korisnikom.

Šta je statički sajt?

Statički sajt se sastoji od web stranica kreiranih korišćenjem HTML-a, CSS-a i JavaScript-a. Svaka stranica na statičkom sajtu čuva se kao zaseban HTML fajl, koji se direktno isporučuje sa servera na web stranicu tačno onakav kakav jeste. Ovaj sadržaj u osnovi postaje deo dizajna vaše stranice i neće se promeniti osim ako originalni HTML fajl ne bude izmenjen na nivou koda.

Izmene na statičkom sajtu mogu se vršiti ručno. Na primer, izmene koje se vrše na HTML elementu neke stranice odraziće se samo na taj element. Ovo važi čak i za elemente koji su identični na celom sajtu, kao na primer footer. Ako koristite neki website builder, izmene na statičkim stranicama automatski će se vršiti svaki put kada koristite editor sajta.

Jedna od najkarakterističnijih osobina statičkog sajta je ta da svaki korisnik prima i vidi tačno isti sadržaj. Zbog toga statički sajtovi najbolje funkcionišu za sajtove s manjim brojem stranica koji ne zahtevaju česte izmene ili promene.

Uobičajene vrste statičkih sajtova uključuju lične sajtove, neprofitne sajtove i sajtove čisto informativnog karaktera (primeri ovih sajtova uključuju jednostrane ili landing page sajtove).

Koji su primeri statičkih web sajtova?

 • Lični blog: Statički sajt može biti lični blog gde autor piše članke i informacije koje se ne menjaju često. Svaka stranica je unapred kreirana i ne zahteva dinamičko ažuriranje.
 • Prezentacioni sajt: Biznis ili lična prezentacija, gde su informacije o proizvodima ili uslugama prikazane na statički način. Ove stranice ne zahtevaju često ažuriranje.
 • Portfolio sajt: Fotografi, dizajneri ili programeri mogu koristiti statički sajt kao portfolio gde prikazuju svoje radove. Ove stranice se retko menjaju, osim ako dodaju nove projekte.
 • Landing page: Sajtovi-stranice za promociju proizvoda ili događanja, često su statički. Oni se fokusiraju na jednostavnu prezentaciju informacija.

Prednosti statičkog sajta

 1. Brzina učitavanja stranica:
  • Struktura statičke stranice prioritetno je usmerena na brzinu učitavanja, što rezultira boljim iskustvom pregledanja. S obzirom na to da je sadržaj na ovakvom sajtu unapred napisan i isporučen direktno sa servera, keširanje je lakše, a sadržaj je manje sklon kašnjenjima ili problemima korisničkog iskustva, kao što su na primer neučitane slike.
 2. Brzo kreiranje:
  • Ako razmišljate o tome koliko vremena je potrebno za izradu sajta i ako je vreme ključno, statički sajt je brže i lakše staviti u funkciju. Statički sajtovi se brže kreiraju i objavljuju, jer su manje složeni i ne zahtevaju povezivanje s bazama podataka. 
 3. Potencijalno veća bezbednost:
  • Teoretski, stranice statičkog sajta su potencijalno teže za hakovanje. Razlog tome je manji broj tačaka za napad. Drugim rečima, statičke stranice ne povezuju se sa bazom podataka i ne koriste eksterne plugine, a sve to mogu biti uobičajene ulazne tačke za napade. To naravno ne znači da su dinamički sajtovi podrazumevano nebezbedni, ali kod statičkih sajtova je mogućnost za potencijalne bezbednosne rupe nešto manja nego kod dinamičkih sajtova.

Mane statičkog sajta

 1. Ograničena skalabilnost:
  • Jedan od najvećih nedostataka statičkog sajta dolazi do izražaja kod većih sajtova sa mnogo sadržaja. Iako je na statičkom sajtu moguće kreirati stotina stranica, to će uvek biti veoma spor i dug proces.
  • Svaka stranica na statičkom sajtu mora biti izrađena kao zasebna celina. Za sajt sa više stranica, morali biste da kreirate svaku stranicu pojedinačno.
 2. Manje efikasno upravljanje:
  • Statički sajtovi mogu biti brži za kreiranje, ali mogu biti vremenski zahtevniji za upravljanje. Izmene na statičkom sajtu moraju se vršiti stranicu po stranicu, a kako sajt postaje bogatiji sadržajem ili se sadržaj brzo menja, to postaje izazovnije, a u nekim slučajevima, gotovo nemoguće.

Šta je dinamički sajt?

Dinamički sajtovi omogućavaju isporuku i prikazivanje sadržaja svake stranice dinamički, ili “on-the-fly”, u skladu s ponašanjem korisnika ili u zavisnosti od sadržaja koji generiše sam korisnik.

Na dinamičkom sajtu, svi vaši podaci i sadržaj su organizovani u bazi podataka ili sistemu za upravljanje sadržajem (CMS) na serverskoj strani, koji je povezan sa stranicama vašeg sajta. Način na koji su informacije organizovane i povezane sa dizajnom vašeg sajta kontroliše kako i kada će se sadržaj prikazati na stranici.

To znači da vam dinamički sadržaj daje mogućnost prilagođavanja i personalizacije iskustva na sajtu, i onoga što je prikazano za određenog korisnika. Takođe vam omogućava da vršite promene na mnogo stranica istovremeno, jer se modifikacije napravljene na jednoj dinamičkoj stranici automatski primenjuju na sve ostale stranice.

Na primer, dinamički sajtovi vam omogućavaju da odaberete koje informacije će biti prikazane korisniku na osnovu njegove lokacije. Takođe možete isporučivati sadržaj korisnicima na osnovu njihovih trenutnih ili prethodnih akcija na vašem sajtu (zahvaljujući kolačićima), što u osnovi znači da svaki posetilac vidi različit prikaz sadržaja na stranici. Višejezični sajt je odličan primer kada je dinamički sajt bolje rešenje.

Uglavnom, dinamički sajtovi su oni koji imaju bogat sadržaj i na kojima postoji neka vrsta korisničkog interfejsa.

Recimo da kreirate web sajt za nekretnine. Moraćete da generišete stotine stranica da biste naveli stotine dostupnih nekretnina. Kako biste poboljšali funkcionalnost sajta i zadovoljili potrebe korisnika, sadržaj na tim stranicama mora odražavati trenutnu dostupnost nekretnina u realnom vremenu. Korišćenje dinamičkih stranica biće najefikasniji način za prikazivanje tih promena na vašem sajtu.

Koji su primeri dinamičkih web sajtova?

 • Društvene mreže: Sajtovi poput Facebook-a, Twitter-a ili Instagram-a su dinamički, jer se korisnički sadržaj redovno ažurira i prilagođava prema aktivnostima korisnika.
 • Online prodavnice: E-commerce platforme poput Shopify-a ili WooCommerce-a koriste dinamičke sajtove gde se proizvodi, cene i inventar ažuriraju u realnom vremenu.
 • Vesti i blog platforme: Sajtovi koji pružaju aktuelne vesti ili blog postove, kao što su CNN, BBC ili WordPress blogovi, koriste dinamički pristup za redovno ažuriranje sadržaja.
 • Forumi i diskusioni sajtovi: Sajtovi poput Reddit-a ili Stack Overflow-a pružaju dinamičko okruženje gde korisnici mogu da postavljaju pitanja, dele informacije i međusobno komuniciraju.
 • Aplikacije za rezervaciju i planiranje: Sajtovi kao što su Booking.com ili Airbnb koriste dinamičke funkcionalnosti za rezervaciju hotela, smeštaja ili događaja, u realnom vremenu.
 • Online edukacija: Platforme za online učenje, kao što su Udemy ili Coursera, koriste dinamički pristup za praćenje napretka učenika, ocene i ažuriranje kursa.

Prednosti dinamičkog sajta

Za mnoge web developere, dinamičke stranice su jedini izbor, i to iz nekoliko razloga: 

1. Lakše ažuriranje:

 • Pokretanje biznisa i izgradnja brenda online zahteva kontinuirano ažuriranje sadržaja. Morate pratiti trendove, ažuriranja i promene unutar svog poslovanja, kao i unutar vaše industrije. Dinamički sajt je najefikasniji način za to.
 • Sa dinamičkim sajtom, promena sadržaja na jednoj stranici može automatski biti duplirana na drugim stranicama bez potrebe za menjanjem dizajna. Ovo je posebno relevantno za sajtove sa velikim brojem stranica, jer olakšava održavanje sajta.
 • Jedna od glavnih prednosti u vezi sa ažuriranjem dinamičkog sajta je što čini održavanje lakšim i bržim. Više korisnika ima pristup vašoj bazi podataka, omogućavajući im upravljanje sadržajem na sajtu, ali bez mogućnosti dodirivanja strukture ili dizajna.
 • Dinamičke stranice takođe omogućavaju skalabilnost, pošto možete upravljati hiljadama stranica brzo i lako. Čak i ako ne planirate veliki sajt od samog početka, dinamički sajt vam pruža opciju da rastete kada to postane neophodno.

2. Bolje korisničko iskustvo:

 • Dinamički sajt pruža sadržaj prilagođen potrebama korisnika. To može značiti prikazivanje informacija na stranici na osnovu njihove lokacije, ili menjanje sadržaja u odnosu na njihova interesovanja ili prethodne aktivnosti na stranici.
 • U svakom slučaju, mogućnost prilagođavanja onoga što posetioci vide i sa čim ostvaruju interakciju stvara bolje korisničko iskustvo. Ova sposobnost personalizacije takođe povećava verovatnoću da će se posetioci vratiti na vaš sajt ili preduzeti dalje korake na njemu – povećavajući samim tim i šansu za konverziju.

3. Veća funkcionalnost:

 • Statičke stranice mogu biti interaktivne, ali kada je reč o funkcionalnosti, dinamičke stranice definitivno prednjače. Dinamičke stranice imaju bezbroj funkcionalnosti – ograničene jedino složenošću logike i jezika potrebnim za njihovu izgradnju, kao i uputstvima potrebnim za isporuku sadržaja.
 • Netflix je samo jedan primer veoma velikog, kompleksnog i ipak sofisticiranog dinamičkog sajta, kako u pogledu funkcionalnosti, tako i u korisničkom iskustvu. On može isporučivati ogromne količine sadržaja korisnicima na osnovu njihove lokacije i prijava, a može nuditi preporuke za gledanje na osnovu prethodne istorije gledanja.

Mane dinamičkog sajta

1. Veći zahtevi za resursima prilikom kreiranja:

Zbog dodatnih koraka potrebnih za organizaciju i povezivanje vaše baze podataka sa odgovarajućim stranicama, dinamički sajt može biti složeniji za postavljanje i pokretanje. Potrebno će više vremena da postane aktivan, a troškovi mogu biti veći.

2. Problemi sa performansama:

Dinamički sajtovi imaju više instrukcija za obradu u poređenju sa statičkim sajtovima. Takođe su povezani sa bazom podataka ili kolekcijom sadržaja i stalno izvlače informacije iz nje kako bi ih prikazali, što zahteva vreme za procesiranje i izvršavanje. Ovo može uticati na performanse sajta, iako su mnogi alati za kreiranje web sajtova svesni ovog problema i trude se da daju prednost performansama.

Hibridni pristup: kombinovanje statičkih i dinamičkih stranica

Činjenica je da su mnogi sajtovi kompleksni i postaju sve složeniji tokom vremena. Postoji sve veća potreba za više funkcionalnosti sa sajtova, ali istovremeno želimo da oni dobro rade i brzo se učitavaju. Kao rezultat toga, mnogi web developeri koriste hibridni pristup prilikom razvoja sajta. Dilema koju vrstu sajta napraviti, u ovom slučaju, nije nužno statički vs. dinamički, već u kom trenutku implementirati statičke stranice i kada treba koristiti dinamičke stranice, sve unutar istog sajta.

Šta podrazumeva kreiranje hibridnog sajta?

Možda ste počeli sa statičkim sajtom, ali kako raste potreba za većom funkcionalnošću (ili jednostavno sajt sa više fokusa na sadržaju), možda ćete prepoznati prednosti korišćenja dinamičkih stranica. Sa hibridnim modelom, dobićete sajt koji dinamički i automatski odgovara potrebama vaših korisnika.

Vratimo se opet našem sajtu za nekretnine. Zamislite da ste vlasnik nekoliko stanova za izdavanje u dva grada. Na početku, nemate puno nekretnina u ponudi, što znači da će vaš sajt uglavnom biti informativan, sa nekim osnovnim pozivima na akciju (CTA).

Stranice vašeg sajta biće verovatno:

 • O nama stranica koja opisuje vašu firmu i ono što nudite.
 • Stranica ili dve sa lokacijama, sa detaljima o gradovima u kojima imate stanove.
 • Nekoliko landing stranica za konkretne nekretnine, gde ljudi mogu saznati o svakom stanu i kontaktirati vas direktno za rezervacije.

Nijedna od ovih stranica neće zahtevati složenu funkcionalnost, niti promene u realnom vremenu informacija ili sadržaja. U ovom scenariju, statički sajt biće odličan.

Ali tokom vremena, vaš posao i portfolio nekretnina rastu. Sada, umesto nekoliko nekretnina u dva grada, imate gotovo 100 stanova za iznajmljivanje na šest ili sedam lokacija. Sada želite sajt sa dinamičkim stranicama, sposoban za više u pogledu broja stanova koje prikazujete i sa mogućnošću ažuriranja informacija za različite korisnike.

U ovom primeru, želećete da vaš sajt ažurira izdvojene stanove prema onima koji su dostupni tačno u trenutku kada korisnik traži. Takođe bi trebalo da prikazuje rezultate prema parametrima postavljenim od strane korisnika, unutar sajta. Idealno bi bilo da korisnik koji traži jednosoban stan u Beogradu, na primer, vidi rezultate koji tačno odgovaraju njegovom zahtevu.

Ovde dolaze do izražaja vaše dinamičke stranice. Sa dinamičkim sajtom, nove stranice mogu se dodavati kako se povećava broj nekretnina, a sadržaj se može automatski ažurirati sa dodatnim parametrima pretrage.

Zavisno o vašim metrikama pretrage, imaćete potencijal za stotine dinamički kreiranih stranica, sve automatski generisane od strane korisnika. Zauzvrat, korisnik dobija sadržaj koji tačno želi, olakšavajući mu da preduzme akciju.

Zaključak

U kontekstu kreiranja web sajtova, statički označava nešto što se ne menja, dok dinamički ukazuje na nešto što se menja. Statička web stranica ostaje ista ili nepromenjena u smislu sadržaja koji prikazuje. Dinamička web stranica je suprotnost tome; njen sadržaj se menja u skladu sa lokacijom korisnika ili na osnovu akcija koje je korisnik prethodno preduzeo na stranici.

Kako znati da li je web sajt statički ili dinamički?

Postoje nekoliko načina da saznate da li je web sajt statički ili dinamički:

1. Struktura URL-a: Statički web sajtovi obično imaju jednostavnu strukturu URL-a, kao što je nekisajt.rs/o-nama ili nekisajt.rs/proizvodi. Sa druge strane, dinamički web sajtovi često imaju složenije strukture URL-a koje uključuju parametre, kao što je nekisajt.rs/proizvodi?kategorija=cipele.

2. Interaktivnost: Statički web sajtovi nisu interaktivni, što znači da korisnici ne mogu da ostvaruju interakciju sa sadržajem na stranici. Dinamički web sajtovi, s druge strane, mogu biti interaktivni, što znači da korisnici mogu da ostvaruju interakciju sa sadržajem na stranici, kao što je popunjavanje formulara ili klikovi na linkove.

3. Ažuriranje sadržaja: Statički web sajtovi se obično ažuriraju retko, dok se dinamički web sajtovi češće ažuriraju. Ovo je zato što je sadržaj na statičkom web sajtu unapred generisan, dok se sadržaj na dinamičkom web sajtu generiše po potrebi.

Šta je bolje, statički ili dinamički web sajt?

Najbolji tip web sajta za vaše potrebe zavisiće od vaših specifičnih zahteva. Statički web sajtovi su dobar izbor za sajtove sa jednostavnim sadržajem koji ne zahteva često ažuriranje. Dinamički web sajtovi su dobar izbor za sajtove sa složenim sadržajem koji zahteva često ažuriranje ili koji treba da interaguje sa korisnicima.

Sa kojom vrstom sajta vi više radite? Pišite nam u komentarima svoja iskustva.

Nenad Mihajlović


Ostavite odgovor