Šta su canonical tagovi i kako da ih pravilno implementirate za bolji SEO Idi do glavnog sadržaja

Šta su canonical tagovi i kako da ih pravilno implementirate za bolji SEO

Kao što znamo SEO predstavavlja važnu tehniku za postizanje dobrog rangiranja u rezultatima pretrage u search engine-ima (Google, Bing … itd). Unutar SEO-a postoji mnogo pojedinačnih tehnika i strategija koje se mogu primeniti za poboljšanje vidljivost web stranica i povećanje organskog saobraćaja. Jedna od tih tehnika je i korišćenje canonical tagova.

Canonical tagovi su HTML oznake koje se koriste za označavanje one verzije sadržaja kojoj želite da date prednost na vašem sajtu, onda kada postoji više verzija istog sadržaja na različitim URL adresama. U ovom tekstu ćemo objasniti šta su canonical tagovi, kako rade i zašto su važni za SEO. Takođe ćemo objasniti korake za pravilnu implementaciju canonical tagova na vašem web sajtu.

Šta su canonical tagovi?

Canonical tagovi se koriste za rešavanje problema dupliranog sadržaja na web sajtovima. Duplirani sadržaj se može može pojaviti iz više razloga:

  • Različite verzije URL adresa koje vode do istog sadržaja (npr. www.plus.rs i plus.rs)
  • Dinamički generisane stranice sa istim sadržajem
  • Prevođenje sadržaja na više jezika bez pravilnog upravljanja verzijama

Kada postoji dupliran sadržaj, search engine-i mogu imati problem u određivanju koja verzija sadržaja je relevantnija i koju treba prikazati u rezultatima pretrage (SERP). To može dovesti do rasipanja resursa search engine-a i smanjenja vidljivosti vašeg sajta.

Canonical tagovi omogućavaju web developerima da označe željenu verziju sadržaja tako što dodaju posebnu HTML oznaku u zaglavlje HTML koda stranice. Ova oznaka informiše search engine o tome koja verzija sadržaja treba da se uzme u obzir pri rangiranju i prikazu rezultata pretrage.

Kako rade canonical tagovi?

Kada search engine naiđe na canonical tag na određenoj stranici, on čita sadržaj tog taga i na osnovu podataka iz taga zaključuje koja verzija sadržaja treba da se indeksira i prikazuje u rezultatima pretrage.

Kada su canonical tagovi pravilno implementirani, search engine će usmeriti sav potencijal linkova i autoriteta ka verziji sadržaja kojoj ste dali prednost i označili je kao relevantniju. To znači da će se svi linkovi usmeriti ka toj verziji, što može poboljšati njen rang i vidljivost.

Kako Google tretira Google canonical tagove?

Google tretira canonical tagove kao smernice za indeksiranje i prikazivanje sadržaja u rezultatima pretrage. Evo nekoliko najvažnijih informacija o tome kako Google obrađuje canonical tagove:

Eliminacija dupliranog sadržaja: Kada Googlebot indeksira vaš web sajt i naiđe na stranice sa canonical tagom, on će razumeti da te stranice prikazuju isti ili veoma sličan sadržaj. Umesto da indeksira i prikazuje sve verzije, Google će obično odabrati canonical verziju i prikazivati je u rezultatima pretrage. To pomaže u sprečavanju dupliranog sadržaja na web sajtu.

Preusmeravanje potencijala linkova: Kada postoji više verzija istog sadržaja sa različitim URL-ovima, linkovi koji su usmereni ka tim verzijama mogu biti razdvojeni. Canonical tag omogućava da se sav potencijal linkova preusmeri ka verziji kojoj ste dali prioritet, što može pomoći u poboljšanju SEO performansi te verzije.

Prikaz željene verzije: Iako se Google obično drži one verzije stranice/sadržaja koju ste naveli u canonical tagu, to nije uvek slučaj. U nekim situacijama, Google može da odluči da prikaže drugu verziju koja nije označena kao canonical, ako smatra da bi to bilo relevantnije za korisnika. Ipak, canonical tag često ima jak uticaj na izbor prikazane verzije.

Uticaj na rangiranje: Canonical tag sam po sebi nema direktni uticaj na rangiranje. Međutim, ako se pravilno koristi, može pomoći u održavanju jasnoće i doslednosti sadržaja, što može imati pozitivan uticaj na SEO. Kada se snaga linkova preusmeri ka jednoj verziji, to može pomoći da ta verzija dobije veći autoritet i da se bolje rangira u rezultatima pretrage.

Napomena: canonical tagovi nisu apsolutna garancija da će Google uvek pratiti vaše smernice. Google procenjuje više faktora prilikom odlučivanja koju verziju prikazati, ali korišćenje canonical taga pruža najbolje smernice i pomaže u usmeravanju Googlebot-a.

Primer upotrebe canonical tagova

Pretpostavimo da imate web sajt koji prodaje različite modele mobilnih telefona. Svaki model ima svoju sopstvenu stranicu, ali postoje i neke druge stranice koje prikazuju iste informacije o modelima telefona.

Na primer, možda imate stranicu sa spiskom svih modela telefona ili stranicu sa filtriranim rezultatima pretrage.

Želite da Google prepozna glavnu stranicu svakog modela telefona kao verziju kojoj želite da date prednost, kako bi se izbegao duplirani sadržaj.

Na primer, imate stranicu za model telefona XYZ sa sledećim URL-om:
https://www.nekisajt.rs/telefoni/xyz

Takođe imate stranicu sa spiskom svih modela telefona, sa URL-om:
https://www.nekisajt.rs/telefoni/spisak

Da biste označili stranicu https://www.nekisajt.rs/telefoni/xyz kao verziju kojoj želite da date prednost, na stranici https://www.nekisajt.rs/telefoni/xyz biste dodali sledeći canonical tag:

<link rel="canonical" href="https://www.nekisajt.rs/telefoni/xyz">

Ovaj canonical tag će obavestiti search engine da je https://www.nekisajt.rs/telefoni/xyz glavna verzija sadržaja i da sve linkove treba usmeriti ka toj verziji.

Na stranici https://www.nekisajt.rs/telefoni/spisak, gde se prikazuju svi modeli telefona, takođe biste dodali canonical tag, koji će ukazivati na željenu verziju sadržaja:

<link rel="canonical" href="https://www.nekisajt.rs/telefoni/xyz">

Na ovaj način, bez obzira na to koju stranicu search engine indeksira ili prikaže u rezultatima pretrage, canonical tag će preusmeriti svu snagu linkova i autoritet ka glavnoj stranici modela XYZ.

Ovo je samo jedan primer upotrebe canonical taga. Možete ga primeniti na bilo koju situaciju gde imate duplirani sadržaj ili više verzija istog sadržaja i želite da usmerite sve linkove i snagu ka željenoj verziji.

Zašto su canonical tagovi važni za SEO?

Korišćenje canonical tagova može doneti nekoliko ključnih koristi za SEO optimizaciju:

Smanjuju duplirani sadržaj

Jedan od glavnih problema s dupliranim sadržajem je da on može uticati na rangiranje vašeg sajta u rezultatima pretrage. Kada search engine naiđe na duplirani sadržaj, može izabrati da prikaže samo jednu verziju ili da je čak i potpuno ignoriše. Korišćenje canonical tagova pomaže u smanjenju dupliranog sadržaja i obezbeđuje da se željena verzija sadržaja kojoj ste dali prednost, indeksira i prikazuje u rezultatima pretrage.

Poboljšavaju kvalitet linkova

Kada postoje više verzija istog sadržaja, linkovi mogu biti rasuti između tih verzija. To može rezultirati slabijim rangiranjem svake verzije i smanjenjem snage linkova. Korišćenje canonical tagova omogućava koncentraciju linkova ka željenoj verziji, što može poboljšati kvalitet linkova i povećati autoritet stranice.

Ubrzavaju indeksiranje

Kada search engine naiđe na canonical tag, on može brže odrediti koja verzija sadržaja treba da se indeksira. To može ubrzati proces indeksiranja i omogućiti brže prikazivanje željene verzije u rezultatima pretrage.

Kako implementirati canonical tagove na web sajtu?

Za implementaciju canonical tagova potrebno je da primenite sledeće korake:

Identifikujte verziju željenog sadržaja

Pre nego što dodate canonical tag, potrebno je da odredite koja verzija sadržaja je ona kojoj želite da date prednost. Ovo može biti verzija sa najboljom optimizacijom za ključne reči, najboljim performansama ili najrelevantnijim informacijama za korisnike.

Dodajte canonical tag u zaglavlje HTML koda

Kada identifikujete željenu verziju sadržaja, potrebno je da dodate canonical tag u zaglavlje HTML koda te stranice. Canonical tag ima sledeći format:

<link rel="canonical" href="URL_željene_verzije" />

Mesto za dodavanje canonical taga je unutar <head> sekcije HTML koda. Ovaj tag treba da dodate na svaku stranicu koja ima duplikate ili alternativne verzije sadržaja.

Proverite ispravnost implementacije

Nakon što ste dodali canonical tagove na vaš web sajt, potrebno je da proverite da li su pravilno implementirani. Možete koristiti alate kao što je Google Search Console ili različiti SEO alati za proveru da li se canonical tagovi prikazuju i funkcionišu kako treba.

Saveti za upotrebu canonical tagova

Da biste dobili najbolje rezultate od korišćenja canonical tagova, evo nekoliko saveta:

Redirektujte neodgovarajuće URL adrese

Ako imate više verzija URL adresa koje vode do istog sadržaja, preporučljivo je da postavite redirekcije (301 preusmeravanje) kako biste sve URL adrese usmerili ka željenoj verziji. Ovo će obezbediti da se svi linkovi i autoritet usmere ka pravoj verziji sadržaja.

Pravilno koristite canonical tagove za dinamički generisane stranice

Ako vaš web sajt generiše stranice dinamički, pobrinite se da svaka dinamički generisana stranica ima odgovarajući canonical tag. Ovo je posebno važno ako imate parametre u URL adresama koje generišu različite verzije istog sadržaja.

Redovno pratite rezultate

Nakon implementacije canonical tagova, redovno pratite rezultate i analizirajte kako se promenila vidljivost vašeg sajta u rezultatima pretrage. Ovo će vam pomoći da procenite efikasnost canonical tagova i uradite eventualna prilagođavanja.

Zaključak

Canonical tagovi su odličan alat za rešavanje problema dupliranog sadržaja i poboljšanje optimizacije web sajtova (SEO). Njihova upotreba na web sajtu omogućava search engine-ima da identifikuju verziju sadržaja koju želite da označite kao relevantniju i usmere sav potencijal linkova ka toj verziji.

Pravilna implementacija canonical tagova može poboljšati vidljivost, autoritet i rangiranje vašeg sajta u rezultatima pretrage (SERP). Iz tog razloga preporučujemo da se detaljno upoznate sa ovom tehnikom i primenite je na svom web sajtu, kako biste ostvarili maksimalnu korist za vašu SEO strategiju.

Nenad Mihajlović


Ostavite odgovor