Šta je Localhost? Idi do glavnog sadržaja

Šta je Localhost?

Ukoliko se bavite izradom web sajtova za klijente, onda vam je verovatno već poznat termin localhost. Ukoliko se do sada niste susreli sa ovim pojmom, ili vam nije u potpunosti jasno šta je i na koji način funkcioniše localhost, evo prilike da saznate sve detalje. U ovom tekstu ćemo objasniti šta je localhost i kako da ga kreirate na svom računaru.

Šta je localhost?

Kada kreirate web sajt ili aplikaciju, najčešće ne radite to direktno na produkcionom serveru. Umesto toga koristite svoj računar i localhost da napravite, testirate i podesite web sajt ili aplikaciju, da biste se uverili da sve radi kako ste planirali. Tek nakon što se uverite da je vaš rad upravo onakav kakav treba da bude, prebacićete ga na produkcioni serveri i učiniti ga dostupnim svima.

Dakle, localhost je lokalno okruženje na vašem lokalnom računaru koje vam omogućava da na njemu izradite i testirate ono što radite, pre nego što svoj rad učinite javno dostupnim na produkciji.

Localhost je predstavljen IP adresom 127.0.0.1, u IPv4, odnosno ::1 u IPv6. Kada se unesu u browser ove adrese su neka vrsta smernice koja vaš računar upućuje da pogleda u svoj sistem, umesto da se konektuje na neki drugi računar u mreži.

Drugim rečima, localhost je reč koju vaš računar razume kao “ovaj računar”. Kada kreirate novi web sajt ili novu aplikaciju i smestite je na localhost, pozivanjem adrese 127.0.0.1 u address bar svog browser-a, pozvaćete zapravo localhost. Ukoliko ste pre toga web sajt ili aplikaciju ispravno postavili na localhost, u browser-u će vam se otvoriti vaš novi web sajt ili aplikacija.

Kako radi Localhost

Šta je 127.0.0.1?

IP adresa 127.0.0.1 je specijalna IP adresa kod svakog računara, koja u suštini za taj računar znači nešto kao “home”. To svakom računaru govori da je to u stvari njegova sopstvena adresa. Kada računaru unesete naredbu da se konektuje na adresu 127.0.0.1, zapravo mu dajete naredbu da se poveže sam na sebe.

Malo naprednije objašnjenje zahteva da u nastavku pomenemo i loopback adresu. 

Šta je loopback adresa?

Da bi računar mogao da se poveže sam sa sobom, koristi se mehanizam takozvane loopback adrese. 

Loopback adresa je posebna adresa u računarskim mrežama koja omogućava uređaju da komunicira sa samim sobom. To znači da kada se šalju podaci na loopback adresu, oni se zapravo rutiraju nazad u sam računar, umesto da se prosleđuju mreži.

Najčešća loopback adresa je upravo 127.0.0.1 kojom se bavimo u ovom tekstu.

Kako radi loopback adresa?

Kada računar pošalje poruku ka loopback adresi (127.0.0.1), ta poruka ne ide ka nekoj spoljnoj adresi (ka Internetu ili ka nekoj drugoj IP adresi u okviru lokalne mreže). Umesto toga ona ostaje u tom računaru.

Tačnije, računar šalje poruku van računara, ali ona odmah ulazi u povratnu spregu ka samom računaru. Na taj način računar ujedno proverava svoje mrežne resurse. Ukoliko pošalje poruku ka loopback adresi i uspešno je primi nazad, to za računar znači da njegove interne mrežne funkcionalnosti rade bez problema.

Kada se najčešće koristi localhost?

Evo nekih od najčešćih situacija u kojima ćete koristiti localhost:

  1. Razvoj web sajtova i aplikacija: Kada radite na novom web sajtu ili aplikaciji, možete da koriste localhost kako biste testirali i unapredili svoj kod. Localhost omogućava pokretanje lokalnog servera, na kojem možete da izvršite i testirate kod pre nego što ga objavite na produkcionom serveru dostupnom putem Interneta.
  2. Testiranje API-ja: Prilikom razvoja web aplikacija koje koriste API-je za komunikaciju sa serverom, localhost se često koristi za pokretanje lokalnih servera koji pružaju API endpointe. To vam omogućava da testirate funkcionalnost API-ja i da proverite kako aplikacija reaguje na različite scenarije bez potrebe za povezivanjem sa produkcionim serverom.
  3. Razvoj i testiranje baza podataka: U procesu razvoja softvera, često je potrebno koristiti lokalne baze podataka radi testiranja i razvoja. Localhost se koristi kao adresa servera za pristup ovim lokalnim bazama podataka, omogućavajući vam na taj način da lako pristupite i manipulišete podacima tokom razvoja aplikacije.
  4. Razvoj i testiranje servera: Administratori sistema često koriste localhost za pokretanje i testiranje lokalnih servera, kao što su web serveri, FTP serveri ili DNS serveri. To im omogućava da razviju i testiraju nove funkcionalnosti ili promene na serverima pre nego što ih stave u produkciju.
  5. Ispravljanje grešaka i dijagnostika: Kada se javljaju greške u softveru ili na mreži, localhost se može koristiti za dijagnostiku problema. Na lokalnom serveru možete da testirate lokalne linkove i servise bez uticaja na stvarne serverske resurse, omogućavajući vam da identifikujete i ispravite probleme na lokalnom nivou pre nego što ih prenesete na produkcioni sistem.

Kako da kreirate localhost na svom računaru?

Kako smo već nekoliko puta pomenuli, ako razvijate web sajt ili aplikaciju, možda će vam biti potrebno serversko okruženje na vašem računaru ili lokalni server. 

Ovo važi i za web sajt koji radite u WordPress-u, isto kao i za web sajt koji radite u nekoj drugoj tehnologiji. 

Ukoliko želite detaljno objašnjenje na koji način da instalirate lokalni server / localhost na svom računaru, pročitajte tekst na našem blogu Kako da instalirate WordPress na lokalnom računaru (local server/localhost). U ovom tekstu smo objasnili kako da kreirate i pokrenete localhost pomoću softvera pod nazivom XAMPP. 

Kako da pristupite svom localhost-u sa drugog računara

Proverite da su oba računara povezana na istu mrežu: Pre svega morate da se uverite da su vaš računar i računar drugog korisnika povezani na istu mrežu. To može biti deljena Wi-Fi mreža ili lokalna mreža (LAN).

Saznajte IP adresu računara drugog korisnika. Drugi korisnik to može da sazna otvaranjem komandne linije (Windows) ili terminala (macOS/Linux) na svom računaru i kucanjem komande ipconfig (Windows) ili ifconfig (macOS/Linux). To će prikazati IP adresu njegovog ačunara.

Zabeležite broj porta: Ako localhost web sajt drugog korisnika radi na određenom portu (osim podrazumevanog porta 80), potrebno je da zabeležite taj broj porta. Na primer, to može biti port 8000 ili 8080.

Pristupite web sajtu lokalnog servera: Sada otvorite browser na svom računaru.

Unesite IP adresu i broj porta: U address bar browsera, unesite IP adresu računara drugog korisnika, zatim dvotačku (:) i broj porta. Na primer, http://192.168.0.100:8000.

Pritisnite Enter: Sada pritisnite taster Enter ili kliknite na dugme Go. Vaš browser će pokušati da se poveže sa navedenom IP adresom i portom.

Pogledajte web sajt lokalnog servera: Ako je sve ispravno postavljeno, vaš browser će prikazati web sajt koji se nalazi na localhost-u drugog korisnika.

Zaključak

Kao što ste videli, localhost predstavlja lokalno okruženje na vašem računaru koje vam omogućava da izradite, testirate i podesite web sajt ili aplikaciju pre nego što ih učinite javno dostupnim na produkciji.

Korišćenje localhost-a je ključno u razvoju web sajtova i aplikacija, testiranju API-ja, razvoju i testiranju baza podataka, kao i za dijagnostiku problema u softveru ili mreži. Kreiranje localhost-a na svom računaru je jednostavno, zahteva instalaciju odgovarajućeg softvera za lokalni server, poput XAMPP-a, MAMP-a ili Apache HTTP Server-a, praćeno podesavanjem radnog prostora i pokretanjem servera.

Korišćenjem localhost-a olakšavate proces razvoja i testiranja, omogućavajući vam da svoj web sajt ili aplikaciju testirate pre nego što ih učinite dostupnim online.

Nenad Mihajlović


Ostavite odgovor