Kako odabir hosting paketa utiče na brzinu vaše Web stranice Idi do glavnog sadržaja

Kako odabir hosting paketa utiče na brzinu vaše Web stranice #KomparativniTest

Brzina sajta je već dugo jedan od imperativa za dobro online poslovanje. Podjednako je važna i vlasnicima i posetiocima sajtova. Pored toga što brzo učitavanje strana omogućava bolje korisničko iskustvo, ovaj faktor ima uticaj i u SEO segmentu vašeg sajta.

Stoga je važno da pažljivo odaberete pouzdanog hosting partnera i adekvatan paket za vaš sajt. Nije svejedno koji hosting ćete koristiti za vaše poslovanje na internetu. Performanse sajta će, naravno, zavisiti od toga koliko su resursi hostinga jaki, ali i od toga koliko je savremen, odnosno koliko odgovara potrebama današnjih sajtova.

Da bismo vam prikazali na primeru, uradili smo poređenje naših hosting paketa, sa ciljem da pokažemo kako izbor hosting paketa može uticati na vreme učitavanja Web sajta. 

Šta smo tačno testirali?

Radi testa smo kreirali tipičan sajt, tj. demo stranicu koja je u osnovi WordPress, kao i webshop, koji pokreće WooCommerce. U oba primera smo dodali demo podatke (članci, proizvodi, postovi, itd…), kako bi testovi bili što bliži realnom stanju. Oba primera su urađena bez bilo kakvog keširanja i optimizacija. Ukratko, stanje koje nije ni malo za primer, ali je najčešće u praksi.

Upotrebili smo besplatnu temu Ocean WP, na stranice smo ubacili tekstove, slike i proizvode, te aktivirali 13 najčešće korišćenih plugina:

 •     Akismet
 •     Contact Form 7
 •     Elementor
 •     Essential Addons For Elementor Lite
 •     Hello Dolly
 •     Jetpack
 •     Ocean Custom Sidebar
 •     Ocean Extra
 •     Ocean Social Sharing
 •     Templately
 •     UpdraftPlus
 •     WPForms Lite
 •     Yoast SEO

Rad ove dve stranice smo testirali sa GTMetrix-om (jer se najčešće koristi), sa lokacije u Londonu. Ako bismo pak na GTMetrixu imali dostupnu lokaciju u Srbiji, rezultati bi bili još bolji jer su naši serveri u Srbiji. No kako je u pitanju test razičitih hosting paketa, izbor lokacije u ovom članku i ne igra toliko bitnu ulogu, tačnije ne utiče na rezultate.

Kako je proteklo testiranje?

Stranice smo testirali prvo na našim starim paketima “Elektron”, “Proton”, i “Neutron”. Paketi nude različitu veličinu prostora, kao i različite sistemske resurse (broj CPU jezgara, RAM, itd). Ovi paketi su zasnovani na Apache Web Serveru. 

Iste ove sajtove smo potom prebacili na naše najnovije hosting pakete, WebStar, RockStar, PlusStar i SuperStar, koji su zasnovani na mnogo snažnijem hardveru, jačim resursima i LiteSpeed Web Serveru.

Nakon migracije sajtova na nove LiteSpeed pakete, dodatno je postavljen samo LSCache plugin.

Kako su se pokazali naši stari hosting paketi?

Paket Elektron

Na osnovnom starom paketu, klasična stranica (WordPress) bez postavljenog mehanizma keširanja je dostigla ocenu C. Vreme odziva “prvog bita” (TTFB) je iznosilo čak 2.7 sekunde, dok je vreme prikaza stranice (Largest Contentful Paint skr. LCP) iznosilo 3.4 sekundi.

hosting paketa

Zahtevnija WooCommerce stranica, takođe na ovom starom paketu je pak dobila ocenu D, TTFB je bio 2.4 sekundi, dok se stranica prikazala za 4.1 sekundi. Ovo znači, da se naša WooCommerce stranica sporije prikazala od WordPress stranice.

hosting paketa

Paket Proton

Samim prelaskom na veći paket Proton, isto na starom serveru bez LiteSpeeda, obe stranice su dobile bolje ocene. Dodatni resursi su svakako pomogli da naša WordPress stranica dobije ocenu B. TTFB je iznosio 1.1, dok je LCP iznosio 1.3 sekunde, što je za 1.6 sekunde brže od Elektron paketa. 

WooCommerce je ovde dobio ocenu C, gde se cela stranica (Fully Loaded Time skr. FLT) očitala za 4.9 sekundi (na Elekron paketu, ova cifra je iznosila 6.5 sekundi).

hosting paketa

Paket Neutron

Najbolji skor, među starim paketima, dobili smo na paketu Neutron. Naše testne stranice su se ubrzale za gotovo cele 2 sekunde. Na WordPress stranici, na paketu Neutron, LCP je iznosio svega 0.8 sekunde (na Proton paketu 1.3, dok je na paketu Elektron ovaj skor bio 3.4 sekundi).

WooCommerce, na ovom paketu, zabeležio je skor od 4.0 sekunde na testu FLT, što je za 0.9 sekundi bolje od Proton paketa.

hosting paketa

Razlike u rezultatima kod ovih starih paketa su primarno u različitim sistemskim resursima koje paketi uključuju (broj CPU jezgara, RAM, itd). 

Iz navedenog možemo zaključiti da što je sajt zahtevniji (koristi zahtevnije teme, pluginove, WooCommerce i sl), zahteva jače resurse, odnosno jači paket. A kako sve napredniji sajtovi zahtevaju i brži web server, koji može da odgovori modernim potrebama, savremena ponuda zahteva da se koristi Litespeed web server.

Prelazak na pakete sa Litespeed-om

Nakon prvih testova sajtove smo prebacili na nove Star pakete koji su kreirani tako da našim korisnicima pružimo nabolje perfomanse i alate. 

Na ovim paketima, LiteSpeed Web Server je podrazumevan, a kao što smo pominjali, samo on kao dodatak već ubrzava rad vašeg sajta. Razlike su odmah vidljive, čak i na početnom paketu – WebStar.

U nastavku teksta, prikazaćemo koliku razliku predstavlja hostovati stranicu na najnovijim paketima i LiteSpeed Web Serveru, i kakvi se rezultati dobijaju uključivanjem samo jednog plugina, LSCache za WordPress.

Rezultati WebStar paketa

Paket WebStar

Već prvi rezultati su bili izvanredni. WordPress stranica je, kao i WooCommerce prodavnica zaradila najvišu ocenu već na početnom WebStar paketu, a brojke o kojima pišemo u celom ovom tekstu su bile zelene.

WordPress stranici je, po prelasku na nove LiteSpeed pakete i po uključenju LSCache Plugina za prvi odziv (TTFB) trebalo (samo) 224 milisekunde, dok je vreme kompletno učitane stranice (FLT) iznosilo svega 1.5 sekunda.

U ovom primeru, Vreme prvog odziva stranice (TTFB) je palo sa 2.7sekunde na 224ms, u odnosu na Elektron paket. Stranici na Elektron paketu je trebalo 6.5 sekundi da se kompletno učita (FLT), dok je sada na WebStar paketu, na tehnologiji koja koristi LiteSpeed, ovo vreme bilo 1.5 sekundi.

TTFB je takođe ekstremno bolji na testu WooCommerce prodavnice, gde je na Elektron paketu bio 2.4 sekundi. Na ovom testu, iznosio je samo 175ms, vreme prikaza stranice je iznosilo 698ms, dok je kompletna stranica učitana za 1.2 sekundi, što je za 4 sekunde brže od Elektron paketa.

Test/paketElektronProtonNeutronWebStar
TTFB2.7s<1s>0.6s>0.3s
LCP3.4s>1.5s0.884s0.877s
FLT6.5s4.9s41.5s

Rezultati na ostalim najnovijim RockStar, PlusStar i SuperStar paketima su bili još bolji, ali da bi se razlike za te veće pakete videle u punom svetlu treba nam test sa jako posećenim sajtovima i koji imaju veliki broj proizvoda. Takve rezultate vidimo na sajtovima naših klijenata, ali ne želimo da delimo njihove poverljive informacije.

Da li ste spremni da isprobate?

Ako ste pažljivo ispratili gornje rezultate, verujemo da ste dobili veoma jasnu poruku.

Što je paket jači, veb lokacija se brže učitava. Pored toga, hostovanje na Litespeed serveru koji je u Srbiji dodatno ubrzava učitavanje vaše veb stranice.

U primeru WebStar hosting paketa koji koristi LiteSpeed tehnologiju, kompletna stranica se učitala za 1.5 sekund, dok se ista stranica, na starom paketu koji mu je pandan, a koji ne koristi LiteSpeed tehnologiju, učitavala za 6.5 sekundi, što se definitivno refektuje u korisničkom iskustvu, kao i u samim konverzijama tj ostvarenoj prodaji.

Ako još niste 100% uvereni da je nova ponuda nešto što morate imati, izaberite jedan od naših novih hosting paketa već danas i možete besplatno dobiti i probni period od 10 dana, ako želite prvo da se uverite.

Ukoliko ste vlasnik aktivne online prodavnice ili Web stranica sa zaista velikom posetom a niste naš klijent, usrećite sebe Plus FiveStar hosting uslugom  i to po promotivnim cenama. Migracija vašeg sajta kod nas je besplatna i u potpunosti naša briga.


Ostavite odgovor