Google Analytics izveštaji za svakog početnika. - 5 najvažnijih izveštaja Idi do glavnog sadržaja

Google Analytics – 5 korisnih izveštaja za svakog početnika

U prošlom tekstu smo objasnili kako da podesite Naloge, Proizvode i Prikaze u Google Analytics-u. To je minimum onoga što treba da uradite da bi vaš nalog bio ispravno podešen i kako biste mogli da dobijete relevantne izveštaje iz njega. Međutim ono što čini pravu vrednost ovog alata jeste upravo svaki Google Analytics izveštaj. Zapravo, sva analitika koju možete izvući iz ovog alata je prezentovana u formi izveštaja.

Verovali ili ne, Google Analytics ima skoro 80 standardnih izveštaja! Većina nas u svom radu sa Google Analytics-om sigurno koristi tek nekoliko izveštaja, dok oni sa kompleksnijim sajtovima i razvijenijim online poslovanjem koriste sigurno i više.

Suština je da za razumevanje ponašanja korisnika na vašem veb-sajtu nije neophodno da znate i koristite sve izveštaje. Bar za početak nije neophodno da znate većinu njih. Iz tog razloga smo za vas danas pripremili, po nama 5 važnih izveštaja, koje ćete siguno često i rado koristiti u svom radu sa ovim alatom. Po nama, ti izveštaji su sasvim dovoljni da za početak razumete ponašanje i navike posetilaca vašeg veb-sajta. Zato krenimo na ovu mini-turu.

Napomena: radi bolje preglednosti podataka u izveštajima u ovom tekstu ćemo korisiti Google Merchandise Store demo nalog.

1. AUDIENCE OVERVIEW REPORT

Kao što mu i samo ime kaže, ovaj izveštaj je pregled posetilaca vašeg veb-sajta. Nudi neke osnovne, ali prilično korisne podatke o tome koliko korisnika je posetilo vaš veb-sajt, koliko vremena su proveli na njemu, koliko stranica su pritom otvorili i slično. Do ovog izveštaja dolazite tako što u Google Analytics dashboard-u kliknete na Audience → Overview. Otvoriće vam se prozor kao na slici 1.

Audience overview report
Slika 1

Kao što smo već pomenuli, ovaj Google Analytics izveštaj sadrži sumarni prikaz o broju korisnika koji su posetili vaš sajt (Users), broju novih korisnika koji su posetili vaš veb-sajt (New Users), broju sesija (Sessions) (period od 30 minuta koji počinje da teče od momenta kada ste otvorili veb-sajt), broju pregledanih stranica (Pageviews), Prosečnom trajanju sesije (Average Session Duration) (vreme koje je korisnik proveo na vašem veb-sajtu) i Bounce Rate (procenat korisnika koji su napustili vaš sajt odmah po otvaranju), kao i neke druge demografske i tehnološke podatke.

Svaka od pomenutih metrika može da pomogne u boljem razumevanju nekih osnovnih stvari vezano za vaš sajt. Uslovno rečeno one predstavljaju meru uspeha vašeg sajta i prikazuju koliko je on zapravo zanimljiv i koristan njegovim posetiocima.

Broj korisika neće zavisiti samo od toga da li je vaš sajt zanimljiv ili ne, ali može biti dobar indikator u kojoj meri je vaše poslovanje uopšteno gledano uspelo da zaintrigira potencijalne klijente i da li oni na vašem saju pronalaze korisne informacije za sebe.

Tako na primer broj novih korisnika u neku ruku predstavlja meru vašeg uspeha da privučete nove klijente da posete vaš veb sajt. Između ostalog to može da govori i o uspešnosti vašeg poslovnog modela, pa u tom smislu može da bude od koristi u analizi tog dela vašeg poslovanja.

Bounce Rate predstavlja % korisnika koji su odmah po dolasku na vaš sajt otišli od njega. Nisu kliknuli na neku drugu stranicu i nisu se zadržali na stranici koju su prvo otvorili. Već možete da predpostavite da visok broj takvih korisnika govori da postoji neki problem sa vašim sajtom. Ili nije dovoljno afirmativan sam po sebi, ili postoji neki tehnički problem sa njim (na primer, loše se prikazuje u nekim popularnim pretraživačima ili na mobilnom telefonu).

Polja Demographics, System, Mobile i Language (slika 2) već dovoljno govore sama za sebe, pa se nećemo posebno baviti njima. Za početak će biti dovoljno da ih otvorite i prođete kroz svaki od njih, kako biste se upoznali sa njihovom sadržinom. Već iz toga ćete dovoljno saznati što će vam za početak biti dovoljno za njihovo razumevanje.

Skrećemo pažnju i na “pitu” sa desne strane koja prikazuje odnos između novih posetilaca i onih koji se ponovo vraćaju na vaš sajt. Ovo može da bude korisna informacija jer istovremeno pokazuje koliko je vaš sajt atraktivan za nove korisnike, ali i koliko korisnika smatra da im vaš veb sajt nudi korisne informacije, pa se zbog toga vraćaju na njega. Važan je dobar balans između ove dve kategorije posetilaca, jer je bitno uvek privlačiti nove posetioce, ali je isto tako bitno i zadržati postojeće i učiniti da se rado vraćaju na vaš sajt.

Audience overview report 2
Slika 2

2. MOBILE PERFORMANCE REPORT

Kao što verovatno već znate, danas se web pretražuje uglavnom preko mobilnog telefona. Najveći broj korisnika (čak preko 80%) pretražuje Internet na ovaj način, pa onda ne čudi što se i ovaj izeštaj našao na spisku onih koje smatramo važnim. Ovde treba imati u vidu da, kada su u pitanju e-commerce sajtovi (kao naš Google Merchandise Store), ova brojke znaju da još uvek idu u korist desktop računara. Ipak, tendencije govore da će se i ovaj trend postepeno menjati i da će moblni uređaji u smim segmentima postepeno preuzeti primat.

Ovom Google Analytics izveštaju pristupate preko putanje Audience → Mobile → Overview (slika 3).

Mobile performance report
Slika 3

Izveštaj inače već vrlo intuitivnog naziva sadrži veoma razumljive podatke. Kao i većina drugih izvešaja u Google Analytics-u i ovaj sadrži grafički prikaz zajedno sa detaljnim metričkim podacima.

Osim osnovnih podataka o vrstama (kategorijama) uređaja, tu je i prikaz metričkih podataka koji se odnose na korisnike. Koliko korisnika je pristupalo preko kog uređaja, koliko su vremena proveli na sajtu, koliko je sesija pritom aktivirano, koliko su stranica po sesiji otvorili i slično.

Na putanji Mobile → Devices možete videti još detaljniji prikaz vezano za modele uređaja preko kojih su korisnici pristupali vašem veb-sajtu. Imajući u vidu da je danas veoma važno da vaš sajt bude pre svega prilagođen prikazu na mobilnim uređajima, onda je važno da dobro analizirate ovaj izveštaj. Može vam pokazati da li kod nekog specifičnog uređaja postoji neki pokazatelj problema u prikazu, koji se može manifestovati recimo u visokom % u kategoriji Bounce Rate. Naravno, ovo je samo jedan od mogućih pokazatelja, ali ne svakako i jedini. Generalno smatramo da je svaki Google Analytics izveštaj koji se onosi na moblne uređaje, izuzetno važan i vredan da mu posvetite posebnu pažnju.

3. AUDIENCE BEHAVIOR REPORT  – NEW VS. RETURNING

Ovaj Google Analytics izveštaj pokazuje koliko novih posetilaca pristupa vašem sajtu, a koliko je onih koji su već ranije pristupili, pa ga ponovo posećuju. Iako na prvi pogled ovo deluje kao ne toliko važan podatak, itekako je od koristi povremeno analizirati ovaj izveštaj. Odmah da napomenemo da sam Behavior Report sadrži još neke dodatne izveštaje, za početak je dovolno da se upoznate konkretno sa ovim izveštajem, Pristupate mu preko putanje Audience → Behavior → New vs Returning (slika 4).

Audience behavior report
Slika 4

Iako prostija verzija izveštaja već postoji u okviru Audience Overview Report-a, ovaj izveštaj sadrži detaljnije podatke i metriku, pa je važno da ga upoznate.

Vaš izveštaj će na samom početku rada sa Google Analytics gotovo sigurno sadržati manje podataka nego Google Merchandise Store, ali ćete vremenom i dodatnim podešavanjima moći da iz njega izvučete dosta korisnog materijala za analizu rada vašeg veb-sajta.

4. TRAFFIC ACQUISITION REPORT

Ovaj Google Analytics izveštaj pokazuje kojim putem su posetioci došli do vašeg veb-sajta. Da li organskom pretragom preko Google-a, direktnim unosom adrese veb sajta u pretraživač, preko društvenih mreža, ili čak preko nekog partnerskog sajta, odnosno preko neke online kampanje. Verovatno vam je samo iz ovoga već jasno koliko je važan izveštaj koji sadrži pomenute podatke.

Do izveštaja dolazite preko putanje Acquisition → Overview (slika 5).

Traffic Acquisition report
Slika 5

Izgled vašeg izveštaja će sigurno biti nešto drugačiji, ali je iz prikazanog primera jasno koji su podaci i metrika dostupni u ovom izveštaju i na koji način su oni podeljeni. Podaci o tome koliko korisnika dolazi iz kog kanala na vaš sajt, može pre svega da utiče na alokaciju resursa namenjenih budžetu za marketing.

Ukoliko želite da znate gde i u koji kanal treba uložiti sredstva namenjena marketingu, onda će vam ovaj izveštaj sigurno dati dosta kvalitetnih podataka za dalju analizu. Ukoliko znate da, na primer, vaši plaćeni online oglasi na Google-u ne donose veliki broj korisnika i da u poređenju sa kanalom društvenih mreža imaju slabije rezultate, onda ćete možda preispitati vašu odluku o daljem oglašavanju preko Google-a i usmeriti deo sredstava na promociju preko društvenih mreža.

To u velikoj meri može odrediti i osnos vaših prihoda i rashoda iz marketinga i u krajnjoj instanci uticati na profitabilnost vašeg poslovanja uopšte. Zato su podaci iz ovog izveštaja veoma važni, pogotovo ukoliko već neko vreme poslujete online i bavite se nekom vrstom online prodaje proizvoda ili usluga.

Aquisition Report sadrži još mnogo dodatnih izveštaja, ali smatramo da je za početak sasvim dovoljno da upoznate baš ovaj. Uz njega ćete lakše razumeti i sve druge izveštaje iz ove kategorije.

5. SITE PAGES REPORT

Ovaj Google Analytics izveštaj može mnogo toga da pokaže o samo veb-sajtu i tome koliko je intuitivan za korišćenje. Svakako govori i o sadržaju, odnosno o tome koje stranice imaju veću posećenost i na kojim stranicama se korisnici više zadražavaju, a sa kojih napuštaju vaš veb-sajt.

Do njega se dolazi preko putanje Behavior → Site Content → Landing Pages ili Exit Pages (slika 6).

Slika 6

Izveštaj Landing Pages prikazuje na koju su stranicu korisnici prvo došli. Ukoliko ovaj izveštaj ukrstite sa prethodnim izveštajem, možete doći do veoma korisnih informacija. Na primer, možete saznati koja online kampanja je imala više uspeha, a koja je podbacila. To je veoma bitna informacija koju svakako želite da imate pre nego što donesete odluku o narednoj kampanji.

Pored toga, izveštaj Exit Pages sadrži podatke o tome sa kojih stranica korisnici napuštaju vaš veb sajt. To može biti tzv. Thank You strana koja se korisniku prikazuje nakon kupovine nekog proizvoda preko vašeg veb-shopa-ai to je onda dobar znak. Suprotno tome, ukoliko vaši korisnici napuštaju neku drugu stranu, a da pritom nije obavljena kupovina, može značiti da postoji određeni tehnički problem sa tom konkretnom stranom, zbog čega korisnici posle nekog vremena napuštaju vaš sajt pre nego što uopšte dođe do kupovine. To je svakakao korisna informacije, jer ćete onda obratiti pažnju na tu stranciju i pokušati da otklonite uzrok problema.

U ovom tekstu smo vam predstavili samo neke od mnogih izveštaja koji postoje u Google Analytics-u. Pored tih standardnih izveštaja ovaj alat nudi i mogućnost kreiranja raznih custom izveštaja koje možete do detalja prilagoditi vašim potrebama.

Ono što je važno znati, jeste da Google Analytics zaista nudi mnogo korisnih i važnih podataka neophodnih za bolje razumevanje vašeg poslovanja, bilo da ste malo, srednje ili veliko preduzeće. To je alat koji zaista toplo preporučujemo i rado ga i sami koristimo u svakoj prilici.

Ukoliko se do sada niste sreli sa njim, nadamo se da smo kroz ovaj i prethodna dva teksta uspeli da vam ga bar malo približimo i uputimo vas u neka osnovna podešavanja. Za detaljno upoznavanje sa Google Analytics svakako preporučujemo da posetite Google Analytics Academy i naučite sve detalje vezano za pravilno korišćenje i razumevanje ovog alata.

Pišite nam u komentar ukoliko imate neka pitanja vezano za određeni Google Analytics izveštaj i njegovo koriščenje. Rado ćemo vam odgovoriti i razmeniti informacije na tu temu.

Nenad Mihajlović


Ostavite odgovor