Kako podesiti HOSTS file? - Hosting koji se preporučuje, najjeftinija registracija domena - Plus Hosting Idi do glavnog sadržaja

Kako podesiti HOSTS file?

Šta je uopšte hosts file?

Hosts file je file koji se koristi za spremanje informacija o tome gde se koji “node” u nekoj računarskoj mreži nalazi. Ovaj file mapira hostname-ove na IP adrese. Hosts file se koristi kao dodatak ( ili zamena) za DNS na mrežama. Za razliku od DNS-a, hosts file se nalazi pod kontrolom korisnika koji koristi

Nekad davno, postojao je ARPANET ( preteča Interneta kakvog danas znamo) koji nije imao DNS koji je određivao gdje se nalazi koji “network node”. Zbog nepostojanja centralizovanog ssistema za ovu namenu, svaki “network node” je sadržavao svoju “mapu” drugih “network node-ova” i imena tih “node-ova” koji su bili pamtljivi običnom korisniku.

Veličina samog ARPANETA je bila pogodna za korištenje hosts fileova. Najčešći slučaj je da je “network node” imao jednu adresu ali je mogao imati više imena. Kako su individualne TCP/IP mreže postajale sve popularnije, hosts file se je povećavao, te je održavanje tog hosts file-a polako postajalo noćna mora svakog sistem administratora.

Lokacije i standardni sadržaj hosts file-a:

Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10: %SystemRoot%system32/drivers/etc
Windows 95/98/Me: %WinDir%
Linux i drugi Unix-oidni operativni sustavi: /etc
Mac OS 9 i stariji: System Folder: Preferences or System folder
Mac OS X: /private/etc
OS/2 i eComStation: “bootdrive”:mptnetc
Symbian 1st/2nd edition telefoni: C:systemdatahosts
Symbian 3rd edition telefoni: C:private10000882hosts

Gde su %WinDir% i %SystemRoot% putanje do windows foldera

U Windowsima, standardni hosts file je u večini slučajeva prazan ili sadrži neaktivne ( zakomentirane) linije od kojih je zadnja:

127.0.0.1 localhost

Primer tipičnog hosts file-a na Windows računaru:

#Primer: 89.201.164.200 plus.rs www.plus.rs #Dakle, prva stvar koju radimo je da upišemo IP adresu servera, u našem #slučaju, IP adresa servera na kojem se nalazi www.plus.rs je #89.201.164.200. # Nakon toga upisujemo plus.rs i www.plus.rs #To govori računaru da se i http://plus.rs i http://www.plus.rs nalaze na #ip adresi 89.201.164.100 . # Tekst ispred kojeg se nalazi znak “#” govori računaru da je ta linija #zakomentirana i neće biti uzeta u obzir prilikom pretraživanja file-a.

Na isti način se dodaju stavke na linux računarima.


Zašto je dobro koristiti hosts file?

Situacija 1:

Zamislite ovu situaciju, imate domen i web stranice kod nekog hosting provajdera, ali razvijate nove stranice na Vašem računaru ( lokalno) na koji ste instalirali neki od web servera ( Apache, IIS, itd…) i želite da kada u Vaš internet browser upišete ime Vaše domene, da se domena otvara sa Vašeg računara, a ne sa servera od Vašeg hosting provajdera.

Situacija 2:

Menjate hosting provajdera i prie same promene name servera Vaše domene želite se uveriti da će Vaše web stranice raditi savršeno na serverima novog hosting provajdera. Dakle, stvar je vrlo jednostavna, u hosts file upišete IP adresu novog servera i ime Vaše domene, kao što je napisano u gornjem primeru. Znači, upisivanjem imena Vaše domene u internet browser, stranice se otvaraju sa novog servera ( novog hosting provajdera) a ne sa servera koji je određen DNS-om.

Ukoliko koristite hosts file za testiranje nemojte zaboraviti ukloniti ili zakomentirati testnu liniju pre pristupanja “živom” serveru, jer ova linija utiče i na mail klijente, ftp, web te sve ostale programe koji pokušavaju pristupiti vašoj domeni.


Da li postoje neka ograničenja u korištenju hosts file-a?

  • Nije dopušteno koristiti “wildcards” domain unose, hosts file prepoznaje samo puno ime domene.
  • Direktoriji i fajlovi na nekom sajtu nisu podržani!

Primer:

89.201.164.200 plus.rs www.plus.rs – je ispravan unos u hosts file
89.201.164.200 plus.rs/domeni/ www.plus.rs/domeni/ – je neispravan unos u hosts file!

Budući da je hosts tekstualni file, bilo kakvo čitanje, pisanje ili kreiranje bi trebalo biti izvršeno sa Notepadom ili nekim drugim text editorom.
Ukoliko Vaš računar nema kreiran hosts file, možete koristiti Notepad da biste ga kreirali. Kada ga kreirate, pobrinite se da ga spremite bez ekstenzije.

Da biste ga spremili bez dodatnih ekstenzija (Notepad automatski dodaje .txt ekstenziju) spremite taj file kao : “hosts” – sa upisanim navodnicima.

Ukoliko hosts file već postoji na Vašem računaru, on će biti automatski pregledan toekom korištenja bilo kojeg procesa koji koristi TCP/IP komunikaciju. Pretraga hosts filea se vrši pre bilo kojeg pokušaja kontaktiranja DNS-a.


Ostavite odgovor