Kako da u cPanel-u kompresujete sadržaj svog web sajta Idi do glavnog sadržaja

Kako da u cPanel-u kompresujete sadržaj svog web sajta (pomoću opcije Optimize Website)

Verovatno već znate da je brzina učitavanja web sajta važna iz najmanje dva razloga: 

Prvo, korisnici će radije posećivati sajt koji se brzo učitava i ukoliko je i sadržaj tog sajta zanimljiv, više vremena će provesti na njemu. Imajući u vidu da većina korisnika danas pristupa sajtovima sa mobilnih uređaja, posebno je važno da se sajt brzo učita na ovom tipu uređaja. 

Drugo, Google daje prednost sajtovima koji se brže učitavaju, što je dobro za vaš SEO skor. Za tu namenu Google je čak uveo i set faktora pod nazivom Core Web Vitals. 

Da biste se upoznali sa načinom na koji Google procenjuje brzinu učitavanja web sajtova pročitajte naš tekst Core Web Vitals.

Kompresija sadržaja sajta je jedna od važnih tehnika za smanjenje sadržaja sajta i ujedno i brže učitavanje tog sadržaja u browseru korisnika.

Zato ćemo u ovom tekstu objasniti kako da kompresujete sadržaj svog web sajta pomoću opcije “Optimize Website” u cPanel-u.

Ali hajde prvo da vidimo kako radi kompresija sadržaja.

Kako radi kompresija sadržaja?

“Optimize Website” je posebna funkcija u cPanel-u koja kompresuje sadržaj vašeg sajta pre slanja korisničkom pregledaču. Sadržaj web sajta se kompresuje kroz zlib kompresiju.

Zlib je softverska biblioteka koja se koristi za kompresiju sadržaja. Ova kompresija smanjuje veličinu web-sadržaja (tekst, HTML, JavaScript, CSS, itd.) do 70%-90%.

Kada browser korisnika zatraži web-stranice, umesto velike originalne stranice šalje se mala kompresovana stranica. Korisnički browser automatski dekompresuje kompresovanu datoteku i prikazuje originalni sadržaj stranice.

Ovaj proces pomaže korisniku da tražene web-stranice učita veoma brzo.

Kako smo već pomenuli, osim bolje korisničkog iskustva, to poboljšava i vaše Core Web Vitals rezultate, što dovodi do boljeg rangiranja stranica vašeg sajta u rezultatima pretrage.

Kako omogućiti “Optimize Website” u cPanel-u?

Pratite sledeće korake kako biste omogućili Optimize Website u cPanel-u:

Prijavite se na svoj cPanel nalog i pronađite sekciju pod nazivom Software.

Kliknite na aplikaciju pod nazivom Optimize Website.

Ukoliko želite da kompresujete ceo sadržaj sajta (što je i naša preporuka) obeležite opciju Compress All Content.

Ako želite da kompresujete samo određeni tip sadržaja, odaberite Compress the specified MIME types.

Neki MIME tipovi su već navedeni u tekstualnom polju.

Inače, MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) tipovi su standardizovani načini identifikacije tipova medija koji se prenose preko Interneta. Ovi tipovi omogućavaju uređajima i softveru da tačno interpretiraju i obrađuju različite vrste medija koje se prenose putem mreže.

MIME tipovi se obično sastoje od dva dela:

  1. Glavni tip (engl. main type): Ovaj deo identifikuje opšti tip medija. Na primer, text, image, audio, video, application, itd.
  2. Podtip (engl. subtype): Ovaj deo precizira specifičan tip medija unutar glavnog tipa. Na primer, html, plain, jpeg, mpeg, pdf, json, itd.

Kombinacijom glavnog tipa i podtipa dobijamo MIME tip koji precizno opisuje vrstu medija. Na primer, MIME tip text/html označava HTML dokument, dok MIME tip image/jpeg označava JPEG sliku.

MIME tipovi su važni jer omogućavaju uređajima i softveru da pravilno interpretiraju i obrađuju različite vrste medija koje se prenose preko Interneta.

Ovi tipovi se često koriste u HTTP zaglavljima za precizno označavanje tipa datoteka koje se prenose između web servera i klijenata.

Kada odaberete opciju, kliknite na dugme Update Settings.

MIME tipovi se dodaju u sledećem formatu: text/html text/plain text/xml. Između svake MIME vrste se nalazi razmak. Ako želite da dodate novu MIME vrstu, unesite je na kraju sa razmakom.

Nakon toga će vam biti prikazano obaveštenje da je kompresija sadržaja omogućena za sadržaj vašeg sajta.

Time ste ujedno završili kompresiju svog web sajta putem opcije Optimize Website.

Nenad Mihajlović


Ostavite odgovor