Kako da promenite verziju PHP-a preko svog cPanel naloga Idi do glavnog sadržaja

Kako da promenite verziju PHP-a, PHP ekstenzije i PHP opcije, preko svog cPanel naloga

PHP je programski jezik koji čini osnovu mnogih modernih CMS-ova, kao što su WordPress, Joomla i Drupal. U ovom tekstu ćemo objasniti kako da promenite verziju PHP-a, PHP ekstenzije, PHP funkcije i PHP opcije, preko vašeg cPanel-a.

Napomena: Podešavanja koja ćemo u ovom tekstu objasniti odnose se na vaš ceo cPanel nalog, pa ukoliko imate više sajtova na istom nalogu i na različitim domenima, imajte u vidu da će podešavanja uticati na sve sajtove na vašem nalogu. Ukoliko želite da primenite neku od izmena, obavezno nakon toga testirajte svaki od tih sajtova, da slučajno ne dođe do problema u radu nekih od tih sajtova.

Ulogujte se na svoj cPanel nalog, a zatim pod sekcijom Software pronađite ikonicu Select PHP Version.

Kliknite na Select PHP Version i otvoriće se prozor kao na slici ispod.

php selektor

PHP Selector aplikacija ima dva taba: Extensions i Options.

Pod tabom Extensions pronaćićete verziju koja je trenutno podešena na vašem cPanel nalogu (u našem primeru verzija 8.1).

Ispod prikazane verzije nalaze se sve ekstenzije koje možete podesiti za tu konkretnu verziju PHP-a.

Napomena: Promena verzije PHP-a može da potencijalno prouzrokuje problem u radu vašeg WordPress sajta ili nekog plugina. WordPress teme ili plugini nisu uvek kompatibilni sa svakom verzijom PHP-a. Ovo naročito važi kod najnovijih verzija PHP-a. Zato pre nego uradite bilo kakvu izmenu, proverite na sajtovima developera teme ili plugina, koje verzije PHP-a su podržane za vašu temu ili plugine.

Naša je preporuka da uvek gledate da vaš sajt bude na što novijoj verziji PHP-a, jer su novije verzije brže i sigurnije, pa će vaš sajt raditi brže, a biće i bezbedniji.

Da biste izmenili veriju PHP-a kliknite na strelicu na dole desno od trenutne verzije i iz padajuće liste izaberite verziju na koju želite da promenite.

Ukoliko odaberete neku drugačiju verziju od postojeće, pored nje će vam se odmah pojaviti dugme Apply, na koje treba da kliknete da biste promenili verziju.

Kada promenite na željenu verziju, odmah će pored nje u zagradi pisati (current), što znači da je sada verzija PHP-a promenjena na tu novu verziju (u našem primeru verzija 8.2).

trenutna php verzija

Nakon promene verzije, promeniće se i raposložive PHP ekstenzije koje po potrebi možete da omogućite ili onemogućite.

Promena PHP ekstenzija

Šta je PHP ekstenzija?

PHP ekstenzija (poznata i pod nazivom PHP modul), omogućava da određena verzija PHP-a ima više funkcionalnosti. Tako na primer, ekstenzija Imagick omogućava čitav spektar PHP fukcionalnosti vezano za manipulaciju slikama.

Ukoliko pokušate da koristite bilo koju od ovih funkcionalnosti, bez da ste prethodno aktivirali određenu ekstenziju povezanu sa tom funkcionalnošću, vaš sajt će vratiti grešku da postoji internal server error.

Na primer, Magento (poznata open source e-commerce platforma) ima listu neophodnih PHP ekstenzija koje uključuju DOM i SOAP, koje možda nisu podrazumevano uključene.

php ekstenzije

Omogućavanje i onemogućavanje ekstenzija/modula

U zavisnosti od verzije PHP-a koju ste odabrali, videćete određene ekstenzije/module koji pripadaju toj verziji PHP-a. Omogućavanje ili onemogućavanje svake od ekstenzija je veoma jednostavno. Samo čekirajte ili dečekirajte box pored određene ekstenzije/modula.

Izmena će biti automatski sačuvana

promenjena ekstenzija

Obratite pažnju da omogućavanje nepotrebnih ekstenzija može da uspori rad vašeg sajta, jer se svaka ta ekstenzija učitava prilikom pokretanja sajta. Zato je potrebno da pažljivo birate dodatne ekstenzije koje nisu podrazumevano već omogućene.

Takođe, neke ekstenzije mogu biti nekompatibilne sa određenom verzijom PHP-a, pa mogu izazvati probleme u radu vašeg web servera.

Sa druge strane, onemogućavanje rada nekim ekstenzijama koje su podrazumevano omogućene za određenu verziju PHP-a, može da dovede do grešaka na serveru, pa čak i da ga totalno sruše.

Promena PHP opcija

Tab Options vam omogućava da lako izmenite neka podešavanja koja su inače dostupna kroz php.ini fajl, bez potrebe da ručno uređujete ovaj fajl.

php opcije

Opcije koje su vam dostupne na ovom tabu uključuju max_execution_time, memory_limit i još mnoge druge.

Da biste promenili neku opciju potrebno je da je ili čekirate/dečekirate box pored nje ili da joj promenite postojeću vrednost. Kod nekih opcija poput max_input_time, max_input_vars i slično, biće vam ponuđeno da iz padajuće liste izaberete neku od mogućih opcija/vrednosti.

Kao i kod promene PHP ekstenzije, i kod promene PHP opcije vrednosti, izmena se automatski čuva.

Napomena: Najveći broj PHP opcija je dovoljno ostaviti na podrazumevanoj vrednosti, osim ukoliko imate neku posebnu potrebu da neku od njih promenite na neku drugu vrednost.

U najvećem broju slučajeva možda ćete menjati samo neku od dostupnih opcija. Uglavnom to mogu biti:

display_errors: Ova vrednost je podrazumevano isključena (dečekirana). Ukoliko je čekirate, u browseru će biti prikazane greške u PHP skriptama

max_execution_time: Ova vrednost prikazuje maksimalno vreme u kojem skripta treba da bude pokrenuta. Ukoliko je potrebno, možete da podseite ovu vrednost na neku višu.

post_max_size: Ova vrednost prikazuje maksimalnu vrednost koja može biti prihvaćena od POST i GET promenljivih. Ovo je često potrebno kod web formi.

upload_max_size: Možete da promenite ovu vrednost da biste povećali maksimalno dozvoljenu veličinu fajla za upload na vaš sajt. Na primer, ako upload-ujete neki veliki fajl ili veliku bazu podataka, veću od podrazumevane vrednosti, onda će verovatno biti potrebno da ovu vrednost promenite na neku veću.

Zaključak

U ovom tekstu smo vam objasnili kako da promenite verziju PHP-a, PHP ekstenzije i PHP opcije, preko vašeg cPanel naloga. Za većinu sajtova i potreba sasvim je dovoljno da sve vrednosti ostavite na podrazumevanim. Ipak, ukoliko iz nekog razloga treba da uradite neku promenu, sada znate na koji način to možete jednostavno da uradite.

Nenad Mihajlović


Ostavite odgovor