Arhiva kategorije : SSL

Besplatni SSL sertifikat

U današnje vreme sigurnost na internetu je vrlo bitna. Koristimo različite uređaje za pristup sadržajima na webu. Pametni satovi, pametni telefoni, tableti, laptopovi, desktop računari....

Prelazak na HTTPS

Šta je SSL? SSL je naziv za kriptografske protokole koji omogućavaju sigurnu komunikaciju putem računarske mreže. SSL (Secure Sockets Layer) je prethodnik TLS-a (Transport Layer...