Arhiva kategorije : Sponzorstva/Prijatelji

Ovo je sekcija gde ćemo se truditi da prikažemo zanimljive, lepe i inovativne projekte za koje smatramo da ih treba pomenuti, a koje sponorišemo, ili sa kojima imamo lepu saradnju.